Kościół zwraca naszą uwagę na odpowiedzialność za czyny, które obciążają naszą duszę i gorszą innych. Jezus jednak pokazuje nam drogę powrotu do stanu łaski, do wiary w Boga, który jest miłosierny, hojny w łaskę i wszechmogący. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 17,1–6 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie! Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: «Żałuję tego», przebacz mu”. Apostołowie prosili Pana: „Dodaj nam wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”.

Jezus troszczy się o niedomagających, pogubionych i pokrzywdzonych. Piętnuje czyny wymierzone w tych, którzy sami nie dają sobie rady. Ale prosi również swoich wyznawców, wszystkich ludzi dobrej woli, a nawet aniołów, by mieli wzgląd na tych najsłabszych Jego uczniów. Przypomnij sobie i przyjrzyj się tym sytuacjom, w których doświadczyłeś pomocy. 

Jezus zna naszą naturę i nasze zdradliwe serce. Nie łudzi się, że przestaniemy grzeszyć. Ale Pan także wspiera każdego w tym, co dobre, i ma nadzieję, że człowiek będzie wybierać dobro. Posłuchaj słów Jezusa, który zachęca, byś uważał na siebie. Jakie odczucia pojawiają się w tobie? Nazwij te myśli i skojarzenia, porozmawiaj o nich z Jezusem.

Wydawałoby się, że nic i nikt nie może przerwać błędnego koła bycia skrzywdzonym i krzywdzenia innych, lecz to nieprawda. Jezus mówi dzisiaj do ciebie: to, czego szukasz, nie jest czymś nadzwyczajnym, egzotycznym, tym bardziej nie jest też jakąś tajemną wiedzą. Lekarstwem na twoje troski jest przebaczanie i proszenie o przebaczenie. Pomyśl o tych sytuacjach, w których zawiniłeś i powinieneś prosić o przebaczenie, jak też o tych, kiedy ty jesteś wezwany do przebaczenia innym.

Panie Jezu, poślij swego Ducha, abym z odwagą uznał swoje przewinienia, pokutował za nie i wielkodusznie przebaczał winy innym.