24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Friday, 20 września 2019

Okres zwykły, Łk 8,1-3
śś. Andrzej Kim Tae-gon, Paweł Chong Ha-sang

Wyobraź sobie Jezusa wędrującego przez miasta i wsie, idących z Nim uczniów oraz kobiety. Poczuj gorące powietrze, kurz z drogi, zapach pola, zmęczenie. Zobacz Jezusa i słuchających Go ludzi. Dołącz do nich. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 8,1-3 
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Jezus był ciągle w drodze, ale nie wędrował sam. Towarzyszyli Mu uczniowie oraz kobiety, które wcześniej doświadczyły Jego miłości – zostały uwolnione od złych duchów i chorób. Ich spotkania z Jezusem były różne. A jakie było twoje? Przypomnij sobie czas tego spotkania i doświadczenia działania Jezusa, Jego miłości. Jeśli to się jeszcze nie wydarzyło, zapragnij tego. Wyjdź Mu naprzeciw. On na ciebie czeka.  

Doświadczenie miłości Jezusa rodzi pragnienie, by Go lepiej poznać, być z Nim w codzienności, iść z Nim przez życie. Tak robiła Maria Magdalena, Joanna, żona Chuzy i wiele innych. Wiele jest dróg prowadzących do bliższego poznania Jezusa i nawiązania z Nim głębszej relacji. On nie odrzuca nikogo. Pozwól sobie na to, by pójść za tym pragnieniem. Niech nic cię nie zatrzymuje, żaden grzech ani lęk. On to wszystko wziął na siebie, na Krzyż. Trwaj przez chwilę w postawie wdzięczności za to, co Pan dla ciebie uczynił.

Pójście za Jezusem to gotowość do służby: czasem przez modlitwę, czasem przez pracę albo mienie. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zobacz siebie u boku Jezusa. Porozmawiaj z Nim, zapytaj, do czego cię powołuje i zaprasza.

Na zakończenie modlitwy podziękuj za ten czas spotkania. Możesz poprosić Ducha Świętego, aby pogłębiał w twoim sercu pragnienie pójścia za Jezusem i służenia Mu.