24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Sunday, 01 września 2019

Okres zwykły, Łk 14,1.7–14 
XXII niedziela zw.

Zauważ miejsce, w którym się teraz znajdujesz. Bóg jest tu obecny. Nie musisz przesiadać się gdzie indziej ani zmieniać trasy. Wystarczy, że otworzysz się na Jego przychodzenie tu i teraz. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 14,1.7–14 
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: «Ustąp temu miejsca», a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: «Przyjacielu, przesiądź się wyżej». I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

Jezus reaguje, gdy widzi, że uczestnicy posiłku wybierają sobie pierwsze miejsca. W codziennych sytuacjach spontaniczny wybór miejsca zdradza wiele o człowieku. Ujawnia pewność siebie albo zakłopotanie, troskę o innych albo o siebie, chęć przewodzenia albo wycofanie. Jakie miejsca zazwyczaj wybierasz? Co mówią o tobie te wybory? 

„Gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu”. Szczęście wymaga umiejętności ograniczenia niektórych potrzeb, które nas ogłuszają. Wtedy możemy zobaczyć, że „mniej to więcej”, i docenić to, co otrzymaliśmy. Jakich swoich potrzeb nie musisz spełnić, chociaż możesz? 

„Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. Całe stworzenie jest przedmiotem czułości Ojca, który wyznacza mu miejsce w świecie. Słuchając przypowieści jeszcze raz, zastanów się, do jakiego miejsca zaprasza cię Bóg w najbliższych godzinach? 

Na zakończenie przypatrz się jeszcze raz miejscu, w którym się znajdujesz. Spójrz też na to, do którego za chwilę się udasz. Podziękuj Panu za te miejsca, w których cię postawił, i za te, do których jeszcze cię zaprosi.