Dziś usłyszysz w Ewangelii szorstkie słowa. Postaraj się przed nimi nie uciec albo nie użyć ich do oceny serc bliźnich, zamiast swojego. Miłość bywa trudna. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 23,27–32
Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie: «Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków». Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!”

Sercem naszej wiary jest łaska. Chrześcijanin nie ma nic, czego by nie otrzymał. Od życia, przez wiarę, talenty, aż po zbawienie i miłość Boga. Faryzeizm to postawa przywłaszczenia sobie tego, co jest darem. To wielka przewrotność – stawianie siebie i swoich zasług w miejscu łaski, przy jednoczesnym używaniu Boga i religii dla własnych celów.

Postawa faryzeuszy jest często krytykowana. To przestroga dla nas, by nie wpaść w obłudne samozadowolenie. W jakimś stopniu wszyscy osądzamy innych, a wybielamy siebie. Gdzie doświadczasz tego ty? Czy czujesz się lepszy od ludzi innych kultur i wyznań, twoich przeciwników politycznych, osób rozwiedzionych?

Prawo bez przemienionego serca prędzej czy później staje się niszczące. Powoduje, że skupiamy się na sobie i wpadamy w pychę na podstawie uczynków. Nie ma wtedy miejsca na skruchę i doświadczenie miłosierdzia. Jezus przyszedł po to, żeby cię zbawić. On przyszedł do grzeszników, nie sprawiedliwych. Jak myślisz, możesz sobie pozwolić na słabość w Jego obecności? Na bycie zbawionym grzesznikiem?  

Porozmawiaj z Jezusem, którego serce jest trawione pasją dla zbawienia, przebaczania i udzielania łaski.