Wyobraź sobie górską przechadzkę po nieznanej trasie. Niech na tej drodze prowadzi cię przewodnik, któremu musisz zaufać.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 16,13–23 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”.  

Szymon Piotr zna opinie o Jezusie, wie, co ludzie o Nim mówią. Ma też swoje doświadczenie, ale w tym momencie liczy się nie to, co on wie, ale co zostało mu dane przez Boga. Potrzebujemy poszukiwać tego, co Bóg daje nam poznać w otaczającym nas świecie, ludziach, wydarzeniach. Wsłuchaj się w głos Boga. 

Piotr jest wybrany, jest kimś szczególnym. To nie przekreśla wybrania uczniów do innych rzeczy. Każdy człowiek posiada swoje powołanie, swoje wybranie, którego poszukuje, które odkrywa. Warto pytać Boga, czego oczekuje ode mnie w danym momencie życia. Albo czego będzie oczekiwał później?

Piotr pokazuje nam, że bycie wybranym i otrzymanie od Boga daru nie zabezpiecza nas przed pomyłkami. Pomyłki zdarzają się wówczas, gdy uważamy, że wiemy lepiej od Boga. Dlatego warto często pytać Jezusa, czego od nas oczekuje, i wsłuchiwać się w Jego głos.

Proś o Ducha Świętego, by pomagał ci otwierać się na głos Jezusa, kroczyć Jego śladami, kroczyć za Nim.