Kobieta z dzisiejszej Ewangelii pochodzi z rodu kananejskiego. Mimo to Jezus jej nie odrzuca, co więcej – wysłuchuje jej prośby. Posłuchaj uważnie, dlaczego tak się stało. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 15,21–28 
Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: „Panie, dopomóż mi”. On jednak odparł: „Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!” Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Jezus na początku nie chciał rozmawiać z kobietą kananejską, bo nie była z rodu Izraela. Pochodzenie może pomóc albo zaszkodzić w życiowych sytuacjach. Jakie jest twoje pochodzenie? Czy Twoje pochodzenie kiedyś ci pomoglo lub zaszkodziło? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

Kobieta kananejska chciała, żeby Jezus ją zauważył i odpowiedział na jej prośbę. Krzyczała za Nim, potem padła Mu do nóg i prosiła... a kiedy Jezus odpowiedział nie po jej myśli, wykorzystała Jego słowa, aby przekonać Go do siebie. Kobieta nie pozwoliła, aby pochodzenie zdeterminowało jej życie. Przypomnij sobie jedną sytuację, w której uparcie walczyłeś o swoje pragnienia. Jakie uczucia ci towarzyszyły?

Jezus ostatecznie docenił wytrwałość kobiety kananejskiej. Uporczywe zachowanie pokazało wielkość jej wiary w uzdrawiającą moc Jezusa. Posłuchaj tej historii jeszcze raz i pomyśl o twojej wytrwałości w proszeniu Jezusa o pomoc. Co mówi to o twojej wierze?

Porozmawiaj z Jezusem o twojej wierze w Niego. Jeśli chcesz, poproś Go, by dał ci więcej odwagi w byciu wytrwałym w walczeniu o własne pragnienia.