24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Tuesday, 16 lipca 2019

Okres zwykły, Mt 11,20–24 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Dzisiaj Jezus wypomina mieszkańcom miast, w których dokonał cudów, że wciąż się nie nawrócili. Zastanów się, ile Jezus uczynił w twoim życiu. Może jeszcze tego nie dostrzegasz. Spróbuj zrozumieć to przez wysłuchanie tekstu Ewangelii.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 11,20–24 
Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.

„Biada tobie”... Tak mocnych słów musiał użyć Jezus, by miasta zobaczyły, ile cudów dla nich uczynił. On ciągle nam przebacza, tak bardzo jest miłosierny. Chrystus wzywa do przebaczania również nas. Obyśmy tylko skorzystali z szansy, jaką nam daje.

„Gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły”. Chrystus do każdego podchodzi indywidualnie, każdego w inny sposób naprowadza na odpowiednią ścieżkę. Jednym wystarczy słowo, inni potrzebują cudów. Ale mamy też wolną wolę, dlatego to od nas zależy, czy wybierzemy Chrystusa. Którym miastem ty jesteś?

Słuchając ponownie Ewangelii, przypomnij sobie, ile razy Jezus pokazywał ci, że jest przy tobie. Pamiętaj też, że zawsze możesz do Niego wrócić, tylko nie odkładaj tego na ostatnią chwilę.

Panie pomóż mi dostrzegać Ciebie w moim życiu.