W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus modli się za ciebie do Ojca i nazywa swoim uczniem. Wsłuchaj się w Jego słowa i daj się poruszyć miłości, którą On do ciebie żywi. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 17,1–2.9.14–26
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”. 

Dzisiaj możesz poczuć się wyjątkowo. Bo Bóg – Jezus modli się za ciebie do Ojca i opowiada Mu o tobie. Nie musiałeś zrobić niczego wyjątkowego. Ale On cię wybrał, abyś miał życie wieczne. Jak czujesz się z tym, że Jezus decyduje się umrzeć i cierpieć Krzyż, abyś mógł żyć? 

W swojej modlitwie Pan Jezus daje ci dzisiaj konkretne zadanie. Prosi Boga, abyś swoim życiem był świadectwem Jego wcielenia, śmierci i zmartwychwstania. Jezus zaprasza cię do udziału w misji całego Jego życia. Prosi cię, aby twoje życie było miłością i przebaczeniem. Abyś był tym, który łączy, a nie dzieli. Od ciebie dzisiaj zależy, czy ludzie zechcą uwierzyć Panu Jezusowi.

Na końcu swojej modlitwy Pan Jezus przekazuje ci nowe imię Boga. Mówi, że jest twoim Ojcem. Jesteś kochany. Bóg pragnie, żebyś żył w pełni, bo jesteś Jego synem. Pozwól się przeniknąć tym słowom Jezusa. Zastanów się, kim w twoim życiu jest Bóg? Jakie jest Jego miejsce? 

Na koniec możesz podziękować Ojcu za swoje życie, za to, kim jesteś. Poproś Jezusa, aby dawał ci odwagę do naśladowania Go.