24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Thursday, 23 maja 2019

Okres wielkanocny, J 15,9-11
św. Leoncjusz z Rostowa

Pewnie często się zastanawiasz, jak dojść do obranego celu. W tekście dzisiejszej Ewangelii Jezus daje pewne wskazówki. Wsłuchaj się w to, co mówi do twojego serca.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 15,9-11
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna». 

Przykazania Boże. Popatrz na nie jak na drogę. Wyobraź ją sobie dzisiaj – tu i teraz. Czy przypomina polną, żwirową ścieżkę, na której można się łatwo potknąć i wywrócić? Czy raczej prostą, asfaltową aleję, po której szybko i łatwo zmierza się do celu? Zastanów się, czym są dla ciebie przykazania. Traktujesz je jak zestaw praw i nakazów, czy może cenne wskazówki? Dokąd cię one prowadzą? 

Miłość. Zobacz, co Jezus otrzymał od Ojca. Przypatrz się, jak bardzo ten dar zmienił Jego życie. Wyobraź sobie teraz, jak bardzo „obdarowanie” może przemienić ciebie. Zatrzymaj się nad tym, co już otrzymałeś i wciąż otrzymujesz od Boga i ludzi. W jaki sposób to przyjmujesz?

Radość pełna. Jak ją osiągnąć? Jezus mówi o miłości Boga. Dzieli się z innymi tym, co odkrył i czego doświadczył. Jak wygląda twoje życie i dzielenie się darami otrzymanymi od Boga? Przypomnnij sobie sytuacje, w których trwałeś w Bożej Miłości.

Na koniec możesz podziękować Jezusowi za wszelkie otrzymane dobra i ucieszyć się nimi.