24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Friday, 10 maja 2019

Okres wielkanocny, J 6,52-59 
bł. Iwan Merz, św. Jan z Avili

Poproś Ducha Świętego o potrzebne skupienie, a słuchając dzisiejszego fragmentu, zwróć uwagę szczególnie na słowa Jezusa: „życie w sobie” i „trwa we Mnie”. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 6,52-59 
Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. 

W wielu fragmentach Ewangelii czytamy, że Jezus uzdrawia ciało człowieka, ale dzisiaj słyszymy, że troszczy się także o życie wewnętrzne. Wskazuje nawet, że uważa je za najważniejsze. Pomyśl o tym, że Jezusowi zależy na twoim życiu wewnętrznym. Jak reagujesz na Jego zaproszenie do spożywania Jego Ciała i Krwi? 

W dzisiejszym Kościele słowa tej Ewangelii realizują się w Eucharystii. Zastanów się, czy przyznajesz jej wystarczające miejsce i znaczenie w swoim życiu? Czy jest coś, czym możesz jeszcze bardziej pogłębić jej przeżywanie?

Zastanów się teraz nad trwaniem naszego życia w Jezusie. Obietnica trwania jest jednocześnie obietnicą wiecznej komunii pomiędzy dwoma osobami: Jezusem i tobą. Nie oznacza ona wchłonięcia ani śmierci duchowej człowieka, ale zapewnia o naszym wiecznym istnieniu w tej komunii z Bogiem.

Na zakończenie porozmawiaj z Jezusem i poproś Go, aby umocnił w tobie pragnienie życia w komunii z Bogiem w taki sposób, o jakim mówił, czyli poprzez spożywanie Jego Ciała i Krwi.