Dziś Jezus daje nam Boże okulary, przez które możemy spojrzeć na sytuacje, które nas spotykają, i znaleźć w nich drogę do wolności. Wsłuchaj się w Jego naukę. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 8, 31-42
Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».  W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to  dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić,  człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego  Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego». Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy  Ojca – Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał». 

„Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami” – mówi Jezus. Jego nauka jest prosta: „Kochaj Boga i bliźniego”. Uczniem Jezusa nie jest zatem ten, kto słyszał o Jego nauce, ale ten, kto nią żyje! Prawdziwym uczniem jest ten, kto kocha! W jakiej sytuacji swojego życia kochasz? Zobacz to i uciesz się nią! 

„Jeżeli trwacie w nauce mojej, poznacie prawdę” – zapewnia Jezus. Pomyśl o sytuacji, którą obecnie przeżywasz, bliskiej twojemu sercu… Co to za doświadczenie? Załóż teraz okulary Jezusa, okulary Bożej miłości, i spójrz ponownie. Odszukaj w tym siebie. Co widzisz? A co może widzieć Bóg?

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – obiecuje Jezus. Jeśli w poprzednim punkcie Bóg pokazał ci prawdę o doświadczeniach, które przeżywasz, zapytaj Go też o to, do czego cię zaprasza. Gdzie w tych sytuacjach jest obecny? Gdzie w tych przeżyciach obecna jest Jego miłość? 

Trwanie w miłości Boga i człowieka nie jest możliwe wyłącznie własnymi siłami. Zawierz zatem Panu siebie i to, przez co przechodzisz, a doświadczysz Jego łaski.