Przypomnienie sobie faktów z przeszłości pomaga lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Wsłuchując się w słowa Ewangelii, zastanów się, co wydarzenia z życia Jezusa mówią nam o Bogu Ojcu. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 5,31–47
Jezus powiedział do Żydów: «Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?» 

Jezus przemawiając do Żydów, daje im jasno do zrozumienia, że jest Synem Boga. Przemawiają za tym świadectwa zawarte w pismach, które Żydzi dobrze znali, jak i świadectwo Jana Chrzciciela. Jezus jednak koncentruje ich uwagę na tym, czego On sam dokonuje. Jego dzieła świadczą o tym, że jest posłany przez samego Ojca. Czy na co dzień dostrzegasz sytuacje, w których działa Bóg? Co one mogą powiedzieć ci o Nim? 

Świadectwo zawarte w Pismach nie wystarcza. Zapowiedzi Mesjasza w Starym Testamencie stanowiły powszechną wiarę Żydów, jednak nie byli w stanie odnieść ich do osoby Jezusa. Dopiero wiara w to, że Jezus jest Mesjaszem, oddaje pełny sens Pism. W jaki sposób przyjmujesz świadectwo zawarte w pismach? Kim dla ciebie jest Jezus?

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są wydarzeniami nieporównywalnymi do jakiegokolwiek ludzkiego wyczynu. Oddając Mu swoje codzienne troski, trudy i cierpienia, możesz doświadczyć, w jaki sposób On nadaje temu sens. On jest tym, który daje życie wieczne. Wsłuchując się w świadectwo zawarte w słowach Ewangelii, zastanów się, w jaki sposób dziś możesz zjednoczyć swój bagaż doświadczeń z Jego ofiarą krzyża.

Opowiedz Jezusowi o swoich troskach. Pozwól, aby mógł w twoim życiu dokonać niesamowitych dzieł, które będą dla innych świadectwem Bożej obecności.