Gdziekolwiek teraz jesteś, a rodzi się w tobie pragnienie słuchania Boga, staraj się wyciszyć wszystko, co mogłoby w tym kontakcie przeszkodzić. Zaproś Ducha Świętego, by wypełnił twoje myśli i serce. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 5, 20-26
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”- dość wysokie kryterium dla każdego, kto chce wejść do grona ludzi Królestwa Bożego. Jak i na ile bierzesz pod uwagę naukę Jezusa w swoich codziennych sprawach i decyzjach? 

Złożenie ofiary za grzechy jest bezcelowe, zanim człowiek nie pojedna się z pokrzywdzonym bratem. Pan Jezus potwierdza naukę proroków, którzy uczyli, że ofiary są puste, jeśli ofiarujący je nie czyni dobra. Czy jesteś świadom tego, wybierając się na Mszę świętą, stając na modlitwie?

Lepiej w czasie życia uregulować porachunki, niż stanąć z niezałatwionymi sprawami przed sądem Bożym. Czy pamiętasz jakie przykazanie Jezus stawia na pierwszym miejscu?

Proś dziś dobrego Boga, by uczył cię żyć miłością. Niech Jego miłość zmienia twoje serce i życie.