Dziś Jezus wyprawia apostołów na misję. Chce, byś również ty wyruszył na swoją. Czy wiesz, jakie zadanie dla ciebie przygotował? 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 6, 7-13
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien». I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich». Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 

Posyłając swoich uczniów do głoszenia Ewangelii w całym kraju, Jezus nie pozwala im wziąć wiele. Robi tak dlatego, że do wypełnienia otrzymanej misji niezbędni są wyłącznie oni sami, a nie rzeczy, które mogą posiadać. I tobie codziennie powierza różne zadania. Zastanów się jakie. Czy realizując je, pamiętasz, że rzeczy, których używasz, nie są tak ważne jak to, co masz w sobie i kim jesteś? 

Jezus wyposaża apostołów w dwie pomoce. Wskazują one, co jeszcze poza samym człowiekiem jest naprawdę ważne w codzienności. To przesłanie Ewangelii i moc wyrzucania złych duchów. Obie mają jedno źródło – Boga. Obie są znakiem Jego obecności. Bo to właśnie ona liczy się w życiu. Jak wyglądają u ciebie chwile, kiedy masz świadomość Bożej obecności? Czy jest ich wiele w twoim życiu?

Twoją misją jest twoje życie. Bóg pragnie, aby było dobre. Dlatego posyła cię do spełnienia tego pragnienia. Prawdziwie użyteczne do zrealizowania tego zadania jest nie to, co się ma, lecz to, kim się jest. I z Kim się jest. Wsłuchaj się teraz w głos Jezusa, który powierza ci misję

Warto zawsze zwracać się do Boga, by coraz bardziej napełniać się Jego obecnością. Zakończ tę modlitwę słowami, którymi szczególnie lubisz się do Niego zwracać.