27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Friday, 01 lutego 2019

Okres zwykły, Mk 4, 26-34 
św. Brygida z Kildare

Dzisiaj, właśnie teraz, Bóg mówi do ciebie: przez ludzi, rzeczy, wydarzenia. Otwórz się na Jego głos. Pozwól sobie na chwilę skupienia i zamyślenia. Poproś Ducha Świętego o światło podczas tej modlitwy. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 4, 26-34 
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jakby ktoś nasienie wrzucił w ziemię...".” Te słowa odnoszą się do każdego człowieka. Jezus jest tym, który wrzuca ziarno słowa Bożego w serce człowieka. Nieznany jest czas, kiedy ziarno zakiełkuje i wyda owoc. Nie wiadomo, czy owoc dojrzeje albo czy nie zgnije. Jak odbierasz słowa Jezusa w stosunku do twojego życia? 

„Z czym porównamy królestwo Boże...”. Słowa Jezusa mogą zadziwić. Porównanie maleńkiego ziarenka gorczycy do dużego drzewa, które z niego wyrasta jest obrazem życia człowieka. Słowo Boże może być zaczynem czegoś wielkiego: pragnienia, nawrócenia lub zdumienia tym, czego Bóg dokonuje w człowieku. Kiedy ostatnio miałeś takie doświadczenia? Jak się wtedy czułeś? 

Słowa przypowieści są zachętą do zobaczenia i zastanowienia się nad tym, jakim jesteś uczniem Jezusa. Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii zastanów się, jaki konkretny plon przynosi Słowo Boże w twoim życiu? 

Porozmawiaj z Maryją. Co w dzisiejszej modlitwie najbardziej cię poruszyło, za co chcesz szczególnie podziękować? Poproś ją, aby uczyła cię trwania przy swoim Synu.