Św. Paweł jest patronem dzisiejszego dnia. Jego nawrócenie często podaje się jako szczególny przypadek bezpośredniej interwencji Boga. Proś Go dzisiaj, aby wypraszał dla ciebie łaskę zmiany myślenia i spojrzenia na rzeczywistość. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 16, 15-18 
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Bycie przemienianym przez Jezusa to między innymi przyjmowanie swojego człowieczeństwa z jego pięknem i słabością. Musimy uznać swoje słabości i się nawracać. Ale powinniśmy też traktować je jako obszary, na których Bóg się dla nas trudzi. Słabości to takie szczeliny, przez które Jezus może wniknąć do naszego życia. Pomyśl dziś o swoich brakach jako o szansach na to, by Zbawiciel mógł cię obdarować. 

Głosić Ewangelię to znaczy żyć Ewangelią. Dzieje się to, gdy pozwalamy, by Słowo Boże wpływało na nasze myślenie. Może nas dotknąć pokusa, by zostać na poziomie intelektualnego rozważania i wiedzy. Chodzi jednak o zgodę na to, by Słowo Jezusa przemieniało nas w całości. Czy zauważyłeś kiedyś, że Ewangelia zmieniła twój sposób myślenia o sobie, o kimś innymi lub o jakiejś sytuacji?

Chrzest głoszony przez Jezusa gładzi grzech pierworodny i ponownie ukierunkowuje człowieka na Boga. Niestety wciąż odczuwamy konsekwencje grzechu, przez co jesteśmy wezwani do duchowej walki. Z jaką słabością aktualnie się zmagasz? Niech dadzą ci nadzieję słowa św. Pawła: „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”. 

Zaproś św. Pawła do towarzyszenia ci w zawodach, w których bierzesz udział. Poproś go o wstawiennictwo w sprawie, którą nosisz w sercu.