Dzisiejszy fragment Ewangelii przedstawia scenę spotkania Jezusa z celnikiem. Wyobraź sobie jego codzienną urzędniczą pracę. Niech ten obraz będzie wyraźny i żywy. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 2, 13-17 
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?» Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Spójrz na Lewiego, który siedzi w komorze celnej. Jego reakcja na Jezusowe wezwanie jest natychmiastowa i zdecydowana. Popatrz na siebie jak na kogoś, kogo Bóg powołuje do większych rzeczy. Czy potrafisz nazwać postawy i pragnienia, które inspirują twoje serce do działania? Czy tak jak Lewi jesteś w gotowości, by wstać i za nimi pójść? 

Posiłek przy jednym stole zazwyczaj spożywamy z rodziną, przyjaciółmi lub osobami, które po prostu lubimy. Jezus siada do stołu z różnymi ludźmi. Spróbuj dostrzec wśród nich osoby, z którymi być może nie chciałbyś mieć nic wspólnego. Postawa Jezusa jest przejawem niezwykłej otwartości. Ukazuje, że Bóg nie stroni od relacji z człowiekiem, niezależnie od jego grzeszności.

Bóg zabiega o zbawienie każdego człowieka. Jezus przychodzi do Lewiego i daje mu misje. W podobny sposób pragnie współpracować z nami. Czy potrafisz dostrzegać, jak przemawia do ciebie przez różne sytuacje i okazje w twoim życiu? 

Zastanów się, czego jest teraz więcej w twoim sercu. Czy jest to wdzięczność, czy prośba? Porozmawiaj o tym z Bogiem. Odnieś to do swoich planów na najbliższy czas.