W dzisiejszej Ewangelii mowa o tym, jak Jezus naucza w synagodze. Ku zdziwieniu słuchaczy – naucza z mocą. Tą mocą uwalnia człowieka opętanego przez nieczystego ducha. Nikt wcześniej tego nie dokonał. Posłuchaj… 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 1, 21-28 
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Opętany zachowywał się tak, jakby wcale nie chciał, żeby Jezus do niego podszedł. W rzeczywistości wołał w nim duch nieczysty – arogancki i nienawistny, ale też przerażony. Zastanów się, czy nie zachowujesz się podobnie, gdy masz jakiś problem. Czy się nie zamykasz, nie odrzucasz pomocy, nie atakujesz innych? 

Jezus cierpliwie czeka na twoją gotowość. Czeka ze swoim miłosierdziem, przebaczeniem oraz swoją mocą. Mocą, która leczy niedowiarstwo i choroby duszy. Która może też usunąć choroby ciała, jeśli taka jest Jego wola. Gdy Jezus obdarzy cię swoją mocą, pokonasz to, co potrzebuje w tobie uleczenia. 

Zawsze znajdziesz Jezusa w Eucharystii. Możesz Go też szukać w swojej modlitwie i w drugim człowieku. Czy już zacząłeś Go szukać, czy może uważasz, że dasz sobie radę sam? Zatrzymaj się i pomyśl. Nigdy nie przestawaj szukać Jezusa.

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale jedno Twoje słowo sprawi, że uzdrowisz mnie i moich bliskich z niedowiarstwa. Proszę Cię także, okaż swoje miłosierdzie innym ludziom.