Przypomnij sobie sytuację w swoim życiu, gdy nagle coś dotychczas niezrozumiałego i zawiłego stało się jasne i proste. Zapewne towarzyszyło ci wtedy uczucie ulgi i radość, tak jakby ciężki kamień spadł ci z serca. Posłuchaj, jak Jezus wchodzi między ludzi, rozprasza ich ciemności swoim światłem i zdejmuje właśnie taki ciężar. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 4, 12-17
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Nie wszędzie Jezus był rozumiany, a jego nauczanie witane z entuzjazmem. Dzisiejszy fragment obrazuje ziemię pogan, Galileę, której mieszkańcy nie dostąpili jeszcze błogosławieństwa, jakim jest przyjęcie, zrozumienie i zaakceptowanie słów Jezusa całym sercem. Jednak nawet ci, którzy byli dotychczas pogrążeni w ciemności, otrzymują szansę ujrzenia światła, czyli otwarcia się na Bożą naukę. 

Prawdopodobnie wychowywałeś się w wierze chrześcijańskiej, dlatego obecność i nauka Jezusa może nie są dla ciebie czymś niezwykłym. Być może nie doceniasz tego, że  od dawna jaśnieje dla ciebie światło Boga. Czy dziękujesz Jezusowi za Słowo, którego możesz słuchać każdego dnia? Czy pielęgnujesz je, strzeżesz i rozwijasz? Zastanów się, czy twoje „ucho jest otwarte” na tyle, żeby Słowo Boże zmieniało twoje życie.

Dzisiaj przypomina również tobie, że Królestwo Boże jest blisko. Możesz o tym świadczyć przez napełnianie swojej codzienności miłością Boga i bliźniego. Jezus ma dla każdego ważne zadanie do wypełnienia w swoim planie zbawienia. Czy potrafisz je dostrzec? Czy prosisz Jezusa, aby pomógł ci zobaczyć i właściwie zrozumieć twoje miejsce w Kościele?

Podziękuj Jezusowi za to, że wychodzi ci na spotkanie każdego dnia. Jeśli pozwala ci odczuwać swoją miłość, wierność i troskę, uraduj się tym! Jeśli jednak przeżywasz jakieś problemy, a w twoim sercu nie ma radości, poproś Jezusa, aby napełniał cię pokojem pośród trudów życia.