Dzisiejsza Ewangelia stawia za przykład zwyczajnych, a zarazem wyjątkowych ludzi. Usłyszysz o pasterzach, prostych ludziach, którzy pod wpływem Bożego zaproszenia potrafili bardzo wiele ofiarować. Proś o łaskę dobrego przeżycia tej modlitwy. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 2, 16-21 
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Pasterze pospiesznie udają się na miejsce, o którym wcześniej powiedzieli im aniołowie. Można powiedzieć, że odkrywają przestrzeń spotkania z Bogiem. Nie zastanawiają się długo, nie odkładają podróży, ale z pośpiechem idą na spotkanie Zbawiciela. Jak wygląda twoje podejście do modlitwy? 

Pasterze słyszą od aniołów zaproszenie, decydują się za nim pójść i doświadczają spełnienia obietnicy – spotykają Boga. Pan mówi do nich i potwierdza Swoje słowa, co sprawia im wielką radość. Czy doświadczasz w życiu podobnego działania? 

„A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co opowiadali pasterze". Radość, którą możesz promieniować, gdy doświadczasz Bożego działania, może być różnie odbierana. Bycie świadkiem nie oznacza, że wszystkim ma się podobać to, co mówisz, ale ma dziwić ludzi, skłaniać ich do myślenia, może do własnych poszukiwań. Przyjrzyj się, czy twoje przeżywanie wiary może zadziwiać innych.

Pasterze są przykładem radosnego świadectwa wiary, której doświadczają ludzie na pozór bardzo zwyczajni. Proś o łaskę dostrzegania Bożego działania tak, abyś potrafił w niezwykły sposób przeżywać wiarę w swoim życiu, które może wydawać się bardzo proste.