Dzisiejsza scena z Ewangelii jest pełna akcji. Słuchając, spróbuj ją sobie wyobrazić, tak jakbyś w niej uczestniczył. Zobacz osoby, słuchaj, co mówią i patrz, co robią. Nie szukaj pięknych myśli, ale  poruszeń serca. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 9, 27-31 
Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie». I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. 

W centrum widzimy dwóch niewidomych, których ręce dotykają otoczenia tylko w ciemności. Mają oni wielkie pragnienie, aby Jezus  otworzył ich oczy na świat. Okazują to całą swoją osobą i z pełnym zaangażowaniem. Gdy Jezus przechodzi, ruszają za Nim i idą na oślep tam, gdzie On. Wołają głośno i zbliżają się do Niego. Wyznają wiarę, że Jezus może otworzyć ich oczy. Pomyśl, jakie jest twoje zaangażowanie na modlitwie? 

Jezus otwiera oczy na to, co niewidzialne i co jest przed nami wciąż zakryte. On nie chce, abyśmy chodzili w ciemności, ale jak w jasny dzień. Ma nam tak wiele do pokazania! Jezus chce, abyśmy zobaczyli nie tylko swoją słabość, ale godność i ukryte w nas dobro. Chce, abyśmy zobaczyli Jego i Jego bezwarunkową Miłość do nas. Co chcesz, aby Jezus ci pokazał? 

Bóg pragnie udzielać się i otwierać nam oczy. Potrzebuje jednak naszego zaangażowania. Św. Ignacy w swojej szkole modlitwy często przypomina, aby prosić: „prosić o to, czego chcę”, „prosić o łaskę”. Nasze żywe pragnienie i wypływająca z niej prośba są kluczem do modlitwy. „Ręka wyciągnięta w postawie błagalnej uzyskuje to, czego nie jest zdolna posiąść ręka podtrzymująca czoło w zamyśleniu”.

Powierz Jezusowi swoje pragnienia. Wołaj całym sobą i proś z wiarą! A On otworzy twoje oczy i zobaczysz piękno nieznanego dotąd świata.