Nasze dzisiejsze spotkanie z Jezusem jest szczególne. On jest rozradowany. Nawet jeśli spotykasz się z człowiekiem, jego nastrój ma wpływ na ciebie. Wyobraź sobie radość Boga i spróbuj się jej poddać, dać się jej ogarnąć. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 10, 21-24 
Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli». 

Co jest przyczyną radości Jezusa? Cieszy Go przyjmowanie objawiania  się Boga. Przyjęcie jest wejściem osób w relację.  Nie jest zrozumieniem, bo to jest niemożliwe. Ale jest współpracą w miejsce wypełniania prawa, miłością zastępującą lęk. A co ciebie łączy z Bogiem? Czy jest to dla ciebie powód do radości? 

Mądrzy i roztropni próbują poznać Boga rozumem, wtłoczyć Go w ludzkie miary wielkości. Bóg nie mieści się w żadnej władzy naszego umysłu, przerasta naszą wyobraźnię. Możemy zacząć Go poznawać, jeśli uznamy naszą niezdolność,  staniemy jako prostaczkowie z ustami otwartymi ze zdumienia. Jak stajesz przed Bogiem? Czy potrafisz być pokornym względem Niego i Jego stworzenia? 

Jezus uważa, że masz powody do szczęścia. Żyjesz w czasach po przyjściu Chrystusa, który ustalił na ziemi nowy porządek - porządek miłości. Nigdy wcześniej w historii świata człowiek nie był obdarzony tak wielką godnością, niezależnie od swojej ludzkiej kondycji. Czy czujesz w sobie dumę z bycia  dzieckiem Bożym?

Na zakończenie tej modlitwy podziękuj Bogu za to, że możesz Go poznawać, spotykać się z Nim i nieść Go innym. Jak chcesz wyrazić swoją radość z faktu, że jesteś w tej miłosnej relacji? Może zechcesz się dzisiaj tą radością z kimś podzielić?