Wycisz swoje emocje związane z przeżyciami dzisiejszego dnia, abyś mógł przez chwilę oderwać się od swojej codzienności i zobaczyć scenę z Kafarnaum. Jezus idzie po wygłoszeniu kazania. Wokół tłum ludzi, wschodni hałas i zgiełk. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 8, 5-11
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim». 

Setnik prosi o uzdrowienie sługi. Jest żołnierzem Rzymu, który zawojował ojczyznę Żydów, ale nie waha się prosić o pomoc przedstawiciela narodu podbitego. Ma przewagę, ale okazuje swoją zależność. Prosząc o pomoc, wystawiamy się na łaskę drugiego człowieka. Uniżamy się, podobnie jak wtedy, gdy usiłujemy kogoś przeprosić. Czy z trudem przychodzi ci proszenie kogoś o pomoc? 

Gdy Setnik odważył się poprosić,  Jezus od razu wykazał gotowość przyjścia z pomocą. Zdziwiła Go nie tylko pokora, ale i wiara setnika. Jak stwierdził, nawet wśród Żydów znających Boga takiej nie znalazł. A może są dziś w twoim życiu sprawy, które mógłbyś zawierzyć Bogu? 

Czasem jesteśmy gotowi podjąć odważne kroki w życiu dla własnej korzyści. Tymczasem Setnik wystawia się na ryzyko dla dobra człowieka, który jest dla niego ważny. Czy wierzysz, że Bóg może uzdrowić twoje serce i serca twoich bliskich? 

Panie, daj, abym nie wstydził się prosić o pomoc. Pomóż mi traktować Cię poważnie – jak Osobę, od której jestem zależny. Daj też, abym pośród codzienności dostrzegł w Tobie moją przyszłość.