27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Monday, 01 października 2018

Okres zwykły, Łk 9, 46-50
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus uczy dziś swoich uczniów postrzegania wielkości, które radykalnie różni się od tego, jak wielkość rozumie świat. Poproś o głębokie zrozumienie słów Jezusa i pomoc Ducha Świętego w ich przyjęciu. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 9, 46-50
Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki». Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami».

Uczniowie zastanawiają się, kto z nich jest największy. Jezus daje odpowiedź,  w której stawia uczniów przed koniecznością radykalnej zmiany postrzegania ludzi. Bierze dziecko i stawia je w centrum. Jezus wskazuje na najmniejszych, bo to oni są najcenniejsi w oczach Boga. W Jego czasach dzieci i osoby biedne uważano za nieważne, bez znaczenia. Tymczasem właśnie takie osoby są szczególnie umiłowane przez Boga. Kim są osoby, które ty stawiasz w centrum uwagi?

O tym, jak trudno jest przyjąć dziecko świadczyć może spadek liczby nowo narodzonych dzieci. Dziecko wymaga wiele uwagi i zaangażowania. Przyjęcie dziecka łączy się nieraz z rezygnacją z własnego czasu, zmiany wizji swojego miejsca w świecie czy planów rozwoju. Co najtrudniej byłoby ci zostawić lub zmienić?

Bycie małym nie jest pociągające. Jest przeciwne naszemu pragnieniu wielkości. Posłuchaj ponownie przypowieści Jezusa. Poproś Go, aby pokazał ci, gdzie jest twoje „dziecko”, twoja “małość”, którą powinieneś przyjąć. 

Nie bój się wziąć do siebie tego dziecka, które stawia przed tobą Jezus. On jest przy nim. Zrób to w Jego imię. Proś Go: Jezu, pomóż mi widzieć to, co małe Twoimi oczyma.