W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa otoczonego słuchaczami. Naucza i odpowiada na pytania. W pewnym momencie zostaje zapytany o najważniejsze przykazanie. Posłuchaj Jego odpowiedzi.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 12, 28b-34
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jestpierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. 

Czasami pytamy się, co jest najważniejsze w życiu, bo już sami nie wiemy. Czujemy się zagubieni pośród praw, przepisów, które mamy i chcemy przestrzegać. Pan Jezus, zapytany o najważniejsze przykazanie, daje jasną odpowiedź. Jest to przykazanie miłości. On jako pierwszy kocha nas całym sercem, duszą i umysłem. To Jego miłość jest pełna, absolutna i prawdziwa.  Pozwól sobie teraz to uświadomić.

Pan Jezus mówi, że miłość Boga jest najważniejsza. Ona jest źródłem wszelkich innych rodzajów miłości. Może być tak, że nasze serce skierowane jest na inne tory, na inne miłości, które są dla nas ważniejsze. Kogo w twoim życiu naprawdę obdarzasz miłością? Czy potrafisz tę miłość zobaczyć w świetle wiary?

Miłość do Boga, do bliźniego i do siebie są ze sobą powiązane i nawzajem się wspierają oraz korygują.. Miłość nie jest tylko uczuciem. Ważniejsza w niej jest decyzja, która wyraża się  w konkretnych czynach.  Jak przeżywasz twoje relacje miłości?

Na koniec możesz pomodlić się słowami: Boże, pomóż mi przyjmować Twoją miłość, otwierać się na nią każdego dnia, bym mógł bardziej kochać Ciebie, bliźnich i samego siebie.