Na początku tej modlitwy postaraj się wyciszyć. Uświadom sobie, że jest ci dane Słowo Boga, którym możesz się teraz posilić. Czy odczuwasz potrzebę karmienia się Jego Słowem? Jeśli nie, poproś o tę łaskę.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 21, 1-14
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

Uczniowie, po śmierci Jezusa, wrócili do Galilei. Stamtąd wielu z nich pochodziło. Z własnej inicjatywy wyruszają  na połów. Jednak tej nocy, nic nie udaje im się złowić. Zatrzymaj się na chwilę i wczuj się w stan ducha zawiedzionych apostołów. Czy miałeś podobne doświadczenia porażek i zawodów?

Uczniom objawia się Pan – przychodzi o świcie, wraz ze światłem budzącego się dnia. Pyta o pokarm, który w Ewangelii poza dosłownym sensem, ma również znaczenie pokarmu woli Bożej. Dopiero na słowo Jezusa, z Jego inicjatywy, dokonuje się obfity połów. Umiłowany uczeń w tym znaku rozpoznaje Jezusa i natychmiast daje o nim świadectwo: „To jest Pan!”. W jaki sposób Jezus przychodzi do ciebie? Po czym możesz poznać, że to właśnie On?

„Chodźcie, posilcie się!”. Tymi słowami Jezus zaprasza uczniów do wspólnego posiłku. Wsłuchując się w Jego słowa i przyglądając się gestom które wykonuje, rodzi się w nich wiara, która otwiera im oczy, by zobaczyć swojego Boga. Wsłuchaj się jeszcze raz w dane Ci dzisiaj Słowo, pozwól, niech cię nakarmi.

Poproś Jezusa, aby zaspokoił twój głód wiary, aby pozwalał ci rozpoznać Jego gesty i słowa, którymi zapewnia o swojej nieustannej obecności.