29
05.2023
Święto NMP Matki Kościoła J 19,25-27
0,00 / 0,00

Tuesday, 28 lutego 2017

Okres zwykły, Mk 10, 28-31
Dzień powszedni
W dzisiejszej Ewangelii padają słowa Chrystusa, które często sobie powtarzamy, można nawet powiedzieć, że stały się pewnym sloganem wśród ludzi wierzących. Zastanów się dziś, jak Ty rozumiesz te słowa: ‘’Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”. Co byś pomyślał, gdybyś usłyszał je dziś po raz pierwszy?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 10, 28 - 31
Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Opuścić wszystko i pójść za Jezusem. W dzisiejszej rzeczywistości  to bardzo trudne zadanie. Zapewne i dla Piotra w ówczesnych czasach nie było to łatwe. Zastanów się dziś, co najtrudniej jest ci zostawić, aby w pełni oddać się Chrystusowi. Z czym masz największy problem, a może z kim? Może jest w twoim życiu jakaś relacja, która utrudnia ci podążanie za Chrystusem?

Rzeczy materialne, relacje, pieniądze, sława, kariera. Decydując się na życie z Chrystusem, możesz spotkać się z niezrozumieniem, lecz Jezus zapewnia dziś ciebie, tak jak obiecał wtedy Piotrowi, że zostawiając wszystko ze względu na Niego i Ewangelię stokroć więcej otrzymasz teraz, a w przyszłości - życie wieczne. Czy nie tego pragnie twoja dusza?

Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, zastanów się nad tym, co dzisiaj najbardziej przysłania ci Chrystusa. Co w twoim życiu jest takiego, że nie potrafisz wstać i pójść za Nim. To, co najtrudniej jest nam zostawić jest często tym, o co bardzo zabiegamy. Być może to Jezus miał na myśli, mówiąc, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Na koniec poproś Jezusa, aby dał ci siłę do tego, aby odrzucić w swoim życiu to, co jest przeszkodą w twojej relacji z Nim samym. Pomódl się za osoby, które być może nie rozumieją twojej drogi czy twojego powołania. Powierz to wszystko Jezusowi,  a On będzie działał.