14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00

Wednesday, 22 lutego 2017

Okres zwykły, Mt 16, 13-19
Katedry Św. Piotra, Apostoła, Święto
W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta uczniów, za kogo uważają Go ludzie. Ty też jesteś Jego uczniem. Masz okazję, aby pomyśleć nad odpowiedzią.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 16, 13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Dla Izraelitów Jezus jest jednym z proroków z przeszłości. Próbują dopasować Jego działalność do świata, który dobrze znają. Patrzą na Chrystusa przez pryzmat swoich schematów, oswojonych formułek. Są zamknięci na możliwość zaistnienia czegoś nowego w ich życiu, na zupełną odmianę. A ty, czy potrafisz przekraczać utarte schematy?

Piotr, pomimo swoich słabości, umie zdobyć się na śmiałe gesty. Jest otwarty na Boże prowadzenie, przyjmuje wewnętrzne natchnienia. Ma odwagę wyznać, że Jezus jest Mesjaszem. W odpowiedzi Piotra Jezus rozpoznaje natchnienie pochodzące od Ojca. Obiecuje Piotrowi dać klucze do Królestwa Niebieskiego. To zaskakująca obietnica.

Odpowiedź na pytanie, które Jezus zadał swoim uczniom, jest decydująca. Kim jest dla ciebie Jezus? Czy widzisz w Nim Boga żywego, który zbawia i cały czas działa w twoim życiu? Taka odpowiedź decyduje o tym, czy jesteś chrześcijaninem czy nie. Przemiana serca i wyrzeczenie się grzechu są konsekwencją uznania Go za Boga.

Poproś Jezusa o otwartość na Jego objawianie się w twoim życiu i odwagę przekraczania utartych schematów.