14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00

Saturday, 18 lutego 2017

Okres zwykły, Mk 9, 2-13
Dzień powszedni
Czasem, kiedy ci się wydaje, że już dobrze znasz Jezusa, przychodzi doświadczenie przypominające, że On jest nie tylko bliskim i dostępnym przyjacielem, ale jest też Bogiem potężnym, przekraczającym nasze pojmowanie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 9, 2-13
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy «powstać z martwych». I pytali Go: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?» Rzekł im w odpowiedzi: «Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane».

Doświadczenie z góry Przemienienia pozwoliło apostołom lepiej zrozumieć, kim jest Jezus. Zobaczyli Mojżesza i Eliasza, przedstawicieli Prawa i proroków Starego Testamentu, obłok  , który w Starym Testamencie był oznaką Bożej obecności. Cały Stary Testament, Prawo, prorocy, wskazują na Jezusa, Boga, który stał się konkretny i widoczny. Co w twoim życiu przypomina ci o Jezusie? Co nie pozwala ci o Nim zapomnieć?

To jest potężne, wzbudzające podziw objawienie chwały Boga, i apostołowie są przestraszeni. Jednocześnie jest to doświadczenie piękne, wspaniałe, bo pragną tam zostać, bo „jest tam im dobrze”. Nie ma lęku, lecz jest przejmujące doświadczenie mocy Boga. Czy doświadczyłeś kiedyś takiego spotkania z Bogiem? Spróbuj je sobie przypomnieć.

Jezus, Syn Boży, przychodzi do nas, do ludzi. Wcielenie pozwala być blisko. Bóg stał się bliski ludziom, abyśmy mieli dostęp do tego, co w górze. Jest naszym Bogiem-Przyjacielem, który mówi do nas przez swoje Słowo, ale i przez wspólnotę wierzących. Miałeś kiedyś doświadczenie, że Jezus powiedział ci coś takiego, co wpłynęło na dalszą twoją wiarę? Czy jesteś głodny takiego spotkania?

Jezus objawia cała prawdę o sobie zgodną z Pismem Świętym. Jest Mesjaszem, który musi cierpieć, ale zmartwychwstanie. Jezusa możesz poznać na modlitwie – czasem jest to błysk głębokiego bezpośredniego doświadczenia. Możesz Go poznać w Piśmie Świętym, Słowie, które Bóg mówi. Poznanie Jezusa ma prowadzić do słuchania Go, Jego nauki.