14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00

Thursday, 16 lutego 2017

Okres zwykły, Mk 8, 27-33
Dzień powszedni
Dzisiaj Jezus udaje się ze swoimi uczniami w drogę. Udaj się razem z Nim. Otwórz swoje serce i uszy. Zaproś Ducha Świętego, aby obdarzył cię łaską wsłuchania się w słowa Jezusa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 8,27 - 33
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?». Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nic mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».

„Za kogo uważają mnie ludzie…?”, to pytanie zadaje uczniom Jezus. On dobrze zna odpowiedź, ale chce, żeby apostołowie  świadomie na nie odpowiedzieli. Odpowiedzi są różne, tak jak różne są serca ludzi. A ty za kogo Go uważasz? Co mówi twoje serce?

Jezus swoim nauczaniem przygotowuje uczniów na trudne przeżycia. Będą nimi Jego męka i śmierć na krzyżu, ale też radosne zmartwychwstanie. Ta nauka pokazuje uczniom i każdemu człowiekowi, że ostatnie słowo należy zawsze do nadziei. Jak przeżywasz swoje trudności i cierpienia? Na ile pozwalasz sobie trwać w nadziei?

W usłyszanym tekście ewangelii po reakcji Piotra Jezus go napomina. Bóg nie chce, żeby człowiek ulegał złym podszeptom, ale żeby zaufał Jego słowu i trwał przy Nim wiernie. Na ile wierzysz w to, że to właśnie Jezus jest Zbawicielem? Na ile chcesz pójść za Nim?

Poproś Jezusa o to, aby owoce tej modlitwy były dla ciebie zadaniem, które każdego dnia będziesz starał się wypełniać z radością.