Za chwilę usłyszysz przypowieść o ziarenku gorczycy. Z pewnością bardzo dobrze ją znasz. Co więcej, słyszałeś niejeden komentarz do tego fragmentu z Pisma świętego. Królestwo Boże jest cały czas żywe i Bóg może ci pokazać nowe światło do Niego. Postaraj się posłuchać Słowa Bożego z uwagą.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mt 4, 26-34
Jezus powiedział do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy sieje wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

W Piśmie świętym Jezus wielokrotnie mówił o Królestwie Bożym. porównywał je do skarbu ukrytego w roli, drogocennej perły, sieci zarzuconej na ryby. Mówił, że jest podobne do ziarna zasianego w ziemi. Królestwo Boże jest zatem czymś bardzo ważnym. Jest czymś ukrytym,  a zarazem widocznym oczami niebieskimi.

Ziarno gorczycy ukryte w ziemi jest początkiem cudownego procesu zwieńczonego pojawieniem się gościnnego dla ptaków drzewa. Ziemia otrzymała to ziarno jako dar i początek nowego życia. Ty też masz takie ziarno w sobie, jakiś początek siebie, gotowy do wzrastania. Dostałeś je od Boga.

Jeśli odkryjesz to ziarno w sobie, przyjmij je... Jak ziemia, która przyjmuje nasienie, pozwala mu wzrastać, kiełkować, wydawać owoc. Pozwól sobie na bycie w tym procesie. Pozwól, by Bóg w tobie działał, jak dobra i kochająca cię ziemia. To zaczątek Królestwa Bożego w tobie...
 
Królestwo Boże dzieje się w tobie. Przyjęte Słowo Boże może wydaje plon obfity, który zmienia pragnienia, oczekiwania, nastawienia, plany i postawy. Proś dziś Boga, by ziemia twojego serca była podatna na przyjęcie ziarna Jego Słowa.