04
12.2023
Św. Barbara Mt 8,5–11
0,00 / 0,00

Sunday, 19 listopada 2023

Okres zwykły, Mt 25,14-30
XXX niedziela zwykła

Spróbuj wyobrazić sobie idealnego przełożonego. Jak buduje relacje z pracownikami, jakimi wartościami się kieruje? A może sam jesteś przełożonym lub liderem jakiejś grupy. Jaką atmosferę współpracy tworzysz?

Mt 25,14-30
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. 
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. 
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” 
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” 
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Przerażenie i strach to uczucia trzeciego sługi. Mając tak nasycone wyobrażenie o Bogu, nie podejmujemy ryzyka, skrupulatnie wypełniamy Prawo, by nie narazić się na konfrontację. Jaki obraz Boga nosisz w sobie? Czy to Ktoś bliski, dostępny, życzliwy? Czy przeciwnie - surowy i bezwzględnie sprawiedliwy? Do jakiego obrazu ci bliżej? 

Przypowieść może budzić reakcję podobną do reakcji faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Oni szukają równości i skrupulatności. Jezus wybiera miłość, która nie kieruje się matematyczną logiką czy strachem. Co myślisz o takim Bogu? Czy masz zgodę na Boga, który postępuje inaczej, niż nakazuje logika świata? 

Jezus pokazuje, że Bóg przebacza grzesznikom, jest chojny ponad miarę. Bóg ufa nam i szanuje nas czasem bardziej niż my samych siebie. Słuchając Ewangelii ponownie, zobacz Jezusa, który zaprasza do relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym oddaniu. Czy masz ochotę, pragnienie, by naśladować taki styl działania?

Porozmawiaj z Duchem Świętym, o odkrywaniu prawdziwego i autentycznego oblicza Boga, o przybliżaniu się do Prawdy. 


Chwała Ojcu…