04
12.2023
Św. Barbara Mt 8,5–11
0,00 / 0,00

Thursday, 16 listopada 2023

Okres zwykły, Łk 17,20-25
Św. Roch Gonzales SJ i towarzysze

W dzisiejszej Ewangelii będziesz świadkiem spotkania Jezusa z uczniami. Nauczyciel chce ich przestrzec przed niebezpieczeństwem w wierze. Posłuchaj, co ma im do powiedzenia. 

Łk 17,20-25
Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest”. Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.

Jezus przestrzega przed pułapką, w którą łatwo wpaść, poszukując królestwa Bożego. Jest nią potrzeba przekonania, pewności, że obrało się właściwą ścieżkę. Człowiek jest w stanie wiele poświęcić, żeby doświadczyć takiej pewności. Dlatego czasem poszukuje różnych nauczycieli, którzy będą mu w stanie zagwarantować, że droga przez nich wskazywana jest właśnie drogą królestwa Bożego. Na ile jest w tobie obecna potrzeba poczucia pewności przy podejmowaniu decyzji dotyczących pobożności lub wiary? 

Jezus mówi, że królestwo Boże jest obecne już teraz. Poszukując go, warto – razem z Jezusem – wybrać się do tych, którzy zwykle są zapomniani albo pomijani. Do ludzi, którzy intuicyjnie nie kojarzą się z wiarą albo Bożą obecnością. Biblia nazywa ich celnikami i grzesznikami. Pomyśl o konkretnych osobach, które wydają ci się dalekie od Boga, i  porozmawiaj o nich z Panem Jezusem. Może wspólnie będziecie w stanie zobaczyć w nich działanie Łaski?

Istnieje jeszcze przynajmniej jedna droga poszukiwania Boga. To kontakt ze swoim sercem. Bóg jest ukryty w naszych świętych pragnieniach. Przemawia do nas przez delikatność, udzielając nam życia. Spróbuj sobie przypomnieć, kiedy ostatnio doświadczyłeś Życia, tego pisanego wielką literą. Chodzi o takie wydarzenie, które pomnożyło twoją wiarę czy też nadzieję. Jeżeli będziesz mieć problem, żeby to sobie uzmysłowić, poproś Ducha Świętego, aby ci te wydarzenia przypomniał.

Na koniec spróbuj podsumować swoją modlitwę. Zastanów się, co było w niej najważniejsze, gdzie doświadczyłeś spotkania z Jezusem. 


Chwała Ojcu…