23
03.2023
Św. Turybiusz z Mogrovejo J 5,31-47
0,00 / 0,00

Saturday, 25 marca 2023

Wielki Post, Łk 1,26-38 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W naszym codziennym życiu planowanie często jest podstawą dobrej organizacji. Pomyśl o tym, jakie wydarzenia są dla ciebie na tyle ważne, że znajdują miejsce w twoim kalendarzu.

Łk 1,26-38 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Dzisiejszy tekst Ewangelii obrazuje ważny moment w dziejach zbawienia człowieka. Dzięki temu, że Maryja zgodziła się na propozycję Boga, na świat przyjdzie Mesjasz. Bogu zależy na tym, żeby dać ludziom zbawienie. Od momentu grzechu człowieka Stwórca cały czas dąży do realizacji planu zbawienia, który ma swoją kulminację w momencie śmierci Jezusa na Krzyżu. Jakie myśli czy uczucia wywołuje w tobie świadomość, że Bogu zależy na twoim życiu wiecznym?

Zwróć uwagę na to, że znamy imię kobiety, która ma zostać Matką Jezusa, oraz Jej męża. Wiemy też, kim jest Archanioł, który został do Niej posłany. Bóg przygotował Maryję do nowej roli jeszcze przed początkiem Jej życia – została  poczęta bez grzechu pierworodnego. Podobnie Bóg zna po imieniu ciebie. Stworzył cię i włożył w twoje serce zdolności i pragnienia. Zna twoje wnętrze i wie, jakie doświadczenia cię ukształtowały. Jesteś dla Niego ważny. Jakie odczucia wywołuje w tobie ta świadomość?

Bóg przychodzi do ciebie ze swoją propozycją zbawienia. Jesteś dla Niego istotny i dlatego chce dać ci to co najlepsze –  samego siebie. Swoją bliskość i obecność. Czy masz świadomość, że Stwórca chce mieć z tobą bliską relację przyjaźni? To zaproszenie jest zawsze otwarte. Jaka jest twoja odpowiedź?

Na koniec modlitwy porozmawiaj z Jezusem lub z Maryją o tym, co dzieje się w twoim sercu. 

Chwała Ojcu…