23
03.2023
Św. Turybiusz z Mogrovejo J 5,31-47
0,00 / 0,00

Friday, 10 marca 2023

Wielki Post, Mt 21,33–43.45–46
40 Męczenników z Sebasty

Jezus opowiada dzisiaj słuchającym Go przypowieść. Niech twoja uwaga i słuch będą skierowane na Jego słowa.

Mt 21,33–43.45–46 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: «To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo». Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?” Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: «Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach». Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Rolnicy dzierżawiący winnicę mieli oddawać gospodarzowi uzgodnioną wcześniej część zbiorów. Bóg daje nam w dzierżawę nasze talenty, umiejętności, świat, relacje z bliskimi lub przyjaciółmi, wszystko, co nas otacza. Co konkretnego oddał tobie w dzierżawę?

Na dobrą wolę gospodarza winnicy wskazuje fakt, że daje rolnikom kilka szans, posyłając kolejne sługi. Gospodarz posyła również swojego syna, którego szanuje i kocha. Pomyśl, jak gospodarz trudzi się, żeby wspierać twoje wybory i działania.

Gospodarz zapowiada, że kiedyś w przyszłości odwiedzi tych, którym oddał cokolwiek w dzierżawę. Pomyśl o tym spotkaniu. Czy wyczekujesz tego spotkania? Co myśl o spotkaniu Gospodarza wywołuje w tobie?

Gospodarz towarzyszy ci dla lepszych owoców twoich działań. Porozmawiaj z Nim o tym, jak ci idzie współpraca z Nim.

Chwała Ojcu…