03
02.2023
Św. Błażej Mk 6,14-29
0,00 / 0,00

Friday, 27 stycznia 2023

Okres zwykły, Mk 4,26-34 
Bł. Jerzy Matulewicz

By móc zrozumieć Królestwo Boże, potrzebujemy metaforycznych obrazów. Dziś w Ewangelii usłyszysz porównania, które opisują pewne cechy tej rzeczywistości.

Mk 4,26-34 
Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Brak kontroli. 
Rolnik nie ma władzy, ani kontroli nad procesem wzrostu ziarna. Jego zadaniem jest zasiew, reszta jest poza jego mocą. Chęć kontroli nic nie zmieni. Wielokrotnie możesz czuć pokusę kontrolowania dobra w świecie. Nadzoru jego wzrostu i jakości owocu, ale ono rośnie mocą, która jest w nim. Czy jesteś w stanie puścić wodze kontroli? Jak się czujesz na myśl o tym?

Brak lęku.
Przypatrując się najmniejszemu z ziaren - gorczycy - można odczuwać lęk, że sobie nie poradzi, nie uda mu się przebić przez twardą ziemię. Czasem możemy mieć podobne wrażenie dotyczące dobra we współczesnym świecie. 
Siła miłości i dobra przekracza nasze oczekiwania i wyobrażenia. Jak postrzegasz swoją postawę wobec mocy dobra? Czy masz w sobie wiarę, że nawet najmniejsze dobro i najmniejszy gest miłości może przynieść ogromny owoc?

Prawdziwa miłość wzrasta tam, gdzie brak jest lęku i nadmiernej kontroli. Spójrz na swoje relacje miłości i zobacz, czy w nich pozwalasz sobie i innym na porzucenie tych dwóch postaw. 
Jeśli widzisz, że jest inaczej, spróbuj zauważyć, że kluczem jest zaufanie w moc ziarna, które zostaje posiane. Słuchając ponownie Ewangelii odnieś ją do swojego życia i postaw, które przyjmujesz wobec otaczającej cię rzeczywistości duchowej. 

Na koniec tego spotkania możesz poprosić Boga o doświadczenia zaufania Mu, które pozwoli ci bez lęku i nadmiernej kontroli realizować dobro i miłość wobec otaczających cię ludzi.

Chwała Ojcu…