01
10.2023
XXVI niedziela zwykła Mt 21,28–32
0,00 / 0,00

Sunday, 15 stycznia 2023

Okres zwykły, J 1,29-34
II niedziela zw.

Przypomnij sobie moment, gdy miałeś okazję powiedzieć innym o Jezusie - powiedzieć o Nim wprost, bądź swoim zachowaniem dać świadectwo, że jesteś Jego uczniem. 

J 1,29-34 
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Sensem życia Jana Chrzciciela było przygotowanie ludzi na przyjście Jezusa. Robił to wiernie i z pełnym oddaniem. I co bardzo istotne - z pokorą. Nigdy nie zasłaniał sobą tego, którego głosił. Przypomnij sobie ludzi, którzy tobie w podobny sposób świadczyli o Bogu.

Jan daje świadectwo, że widział Ducha, który jak gołębica zstępował na Jezusa. Nie jest łatwo mówić głośno o swoim doświadczeniu Boga, a Jan podkreśla: to ujrzałem i daję świadectwo. W jaki sposób ty doświadczasz obecności Boga? Spróbuj to obrazowo opisać, choćby przed sobą samym.  

Słuchając Ewangelii przyjrzyj się jeszcze raz wierze Jana, który mówi “ja Go przedtem nie znałem”. On w swoim świadectwie nie obawia się opowiadać o poznawaniu Jezusa jako o pewnej drodze. Jak wygląda Twoja droga poznawania Jezusa?

Poproś Ducha Świętego, by przychodził do ciebie z odwagą mówienia o dobru, które dzieje się w twoim życiu, a którego sprawcą jest Jezus.

Chwała Ojcu…