04
12.2023
Św. Barbara Mt 8,5–11
0,00 / 0,00

Monday, 09 stycznia 2023

Okres zwykły, Mk 1,14-20
Św. Adrian z Canterbury

Przypomnij sobie sytuacje, w których jakaś myśl, niesprecyzowany dotąd plan, stały się konkretne, bardziej dojrzałe, i to popchnęło cię do działania. 

Mk 1,14-20 
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Kiedy Jan został uwięziony, Jezus wychodzi głosić Ewangelię Bożą. Odszukaj takie wydarzenie w swoim życiu, którego początkiem było jakieś trudne doświadczenie lub kryzys, a z którego ostatecznie wyszedłeś zwycięsko. Co było twoją siłą, gdy doświadczałeś przerażenia czy smutku?

Jezus przechodzi obok jeziora, widzi ludzi zajętych swoją pracą. Robią to, co umieją robić, co daje im chleb. Jezus wyrywa ich z ram codzienności, nie negując sensu dotychczasowego życia. Zmienia tylko ich perspektywę bycia rybakami. Oni zareagowali natychmiast, podążając za Nim. Do czego Bóg zaprasza cię dziś na gruncie twojej codzienności?

Często  porównujemy się, śledzimy rankingi, wyniki. Nie tak patrzy Bóg. Aby coś zdziałać w Królestwie Bożym, nie muszę być rybakiem, ani apostołem. Potrzeba bym był sobą, spojrzał na siebie oczami Jezusa. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zastanów się, co Jezus dostrzega w tobie?

Porozmawiaj z Panem o tym, jak On ciebie widzi, do czego cię zachęca.

Chwała Ojcu…