03
02.2023
Św. Błażej Mk 6,14-29
0,00 / 0,00

Tuesday, 03 stycznia 2023

Okres Narodzenia Pańskiego, Łk 2,21–24 
Uroczystość Najśw. Imienia Jezus. Święto tytularne Towarzystwa Jezusowego

Osoby, które kochamy lub cenimy, zwykle nazywamy w specjalny sposób. Czasem zmiękczamy ich imię, czasem używamy ciepłych przydomków. Przypomnij sobie, jak nazywali cię twoi rodzice i jak ty nazywasz tych, których kochasz. 

Łk 2,21–24 
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 

Nasze imiona, przydomki lub ksywki to nie tylko słowa pozwalające nas zidentyfikować. Dzięki nim nasi bliscy wchodzą z nami w relację. Sposób, w jaki nas nazywają, mówi dużo o tym, kim dla nich jesteśmy. Jakie imiona nosisz dla tych, którzy cię kochają? Co one znaczą dla ciebie?

Imię Jezus w dosłownym tłumaczeniu znaczy „Jahwe zbawia”. W Piśmie Świętym Jezus jest nazywany wieloma innymi słowami: Emmanuel, czyli „Bóg z nami”, Rabbi, czyli nauczyciel, Mistrz, Pan, Syn Boży. Jakim imieniem zwracasz się do Jezusa? Co ono mówi o twojej relacji z Nim?

„Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu”. To trochę tak, jakby chcieli, żeby od teraz także Bóg zwracał się do ich Syna po imieniu, by Bóg miał z Nim osobistą relację. Jakim imieniem Bóg zwraca się do ciebie? Jakiej relacji z tobą On pragnie?

Na koniec zwróć się do Boga jak do przyjaciela, czyli po imieniu. Spróbuj posłuchać też tych słów, którymi On zwraca się do ciebie. 

Chwała Ojcu…