08
12.2022
Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (uroczystość) Łk 1,26–38
0,00 / 0,00

Sunday, 06 listopada 2022

Okres zwykły, Łk 20,27.34-38
XXXII niedziela zwwykła

Wyobraź sobie, że stoisz w grupie wpływowych osób: polityków, uczonych w Piśmie, kapłanów i innych, zajmujących wysokie stanowiska w Jerozolimie. Po krótkiej namowie podchodzicie do Jezusa, żeby z Nim porozmawiać...

Łk 20,27.34-38 
Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Dla wielu pobożnych żydów, życie kończyło się wraz ze śmiercią fizyczną. Była to jedna z wiodących perspektyw teologicznych tego okresu. Wiara w życie po śmierci, jaką dziś wyznajemy, nie była powszechna w czasach Jezusa. Jakie uczucia rodzą się w tobie na myśl o tym, że zmartwychwstaniesz?

Jezus z cierpliwością tłumaczy, na czym polega błąd saduceuszy. Z jednej strony jest to odrzucenie Bożego Słowa, z drugiej ograniczenie Boga przez to, co już poznane. W takiej postawie religijnej Bóg nie ma jak zaskoczyć człowieka swoją łaską, ani światłem poznania, gdyż ten już przecież „wszystko o Bogu wie”. Jak radzisz sobie z pogodzeniem wiary i rozumu?

Troska Mistrza, z jaką traktuje swoich rozmówców, sprawia, że część uczestników dyskusji się nawraca. Udaje im się na nowo odkryć istotę przesłania Jezusa, rozwiać wątpliwości i ewentualne uprzedzenia. Mogą przestać skupiać się na szczegółach, nad którymi nie mają kontroli i skoncentrować na aspektach życia, które jej potrzebują. Posłuchaj ponownie tekstu Ewangelii, którą Jezus z troską kieruje do ciebie.

Porozmawiaj z Jezusem i poproś Go, abyś dostrzegał w życiu to, co najważniejsze.

Chwała Ojcu…