08
12.2022
Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (uroczystość) Łk 1,26–38
0,00 / 0,00

Tuesday, 01 listopada 2022

Okres zwykły, Mt 5,1-12a 
Uroczystość Wszystkich Świętych

Na początku tej modlitwy przypomnij sobie coś, co dało ci poczucie głębokiego szczęścia i radości.

Mt 5,1-12a 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Czasem mówimy sobie: będę szczęśliwy, gdy będę zarabiać odpowiednio dużo lub gdy wreszcie zacznę realizować moje powołanie. Uzależniamy nasze zadowolenie z życia od określonych warunków. Tymczasem nasz Pan zaprasza nas do tego, aby żyć w pełni tu i teraz. Od czego uzależniasz przeżywanie swojego życia w radości?

Błogosławiony znaczy szczęśliwy. To, do czego wzywa nas Pan, na pierwszy rzut oka nie wydaje się wiązać z radosnym życiem. Jednak Jezus wskazuje, że jesteśmy powołani do tego, aby znajdować życie i radość tam, gdzie inni widzą tylko ból i beznadzieję. Wskazuje na towarzyszenie cierpiącym, zabieganie o sprawiedliwość i inne trudy. Jakie myśli i emocje pojawiają się w tobie, gdy myślisz o tym zaproszeniu Jezusa?

Życie według ośmiu błogosławieństw często wymaga przekraczania siebie, zejścia z kanapy, aby zrobić Boży raban. Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, zastanów się, do jakich czynów i postaw zaprasza cię Bóg.

Porozmawiaj z Jezusem, aby i tobie udzielił mocy błogosławieństw i uczył cię, jak żyć według nich.

Chwała Ojcu…