14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00

Monday, 08 sierpnia 2022

Okres zwykły, Mt 17,22–27
Św. Dominik

Spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś jednym z uczniów, który obserwuje postawę swojego Mistrza i Nauczyciela, Jezusa, mówiącego o posłuszeństwie wobec Boga i o stosunk do prawa ludzkiego.

Mt 17,22–27
Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy didrachmy z zapytaniem: „Wasz Nauczyciel nie płaci didrachmy?” Odpowiedział: „Tak”. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: „Szymonie, jak ci się zdaje: Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?” Gdy Piotr powiedział: „Od obcych”, Jezus mu rzekł: „A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie”. 

Gdy Jezus zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie, wśród Apostołów pojawia się smutek. Oni mają swoje wyobrażenie misji Mesjasza. Jeszcze nie byli w stanie pojąć, o czym mówi ich Nauczyciel. Czasami człowiek opiera się na własnych wyobrażeniach i nie docieka prawdy, bo złudzenia dają mu poczucie bezpieczeństwa. Tymczasem Bóg chce, żeby każdy miał prawdziwy obraz siebie, Jego samego oraz relacji z Nim. Przypomnij sobie doświadczenie, które być może nie było przyjemne, ale przyniosło ci poznanie istotnej prawdy.

Didrachma była podatkiem nałożonym na każdego pełnoletniego Izraelitę. W ten sposób przyczyniali się do utrzymania Świątyni Jerozolimskiej. Tak jak król ziemski nie bierze podatków od swoich synów, tak i Syn Boży nie musiał płacić na dom własnego Ojca. Jednakże Jezus, aby dać uczniom przykład posłuszeństwa i nie gorszyć ich, wypełnia prawo. Jak u ciebie wygląda wypełnianie prawa, które cię obowiązuje? 

Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, zobacz, jak Jezus jest zjednoczony z wolą Ojca, jak wygląda Jego posłuszeństwo. Zobacz, jak ważny jest dla Niego człowiek. Jak ważny jesteś ty i twoja wolność.

Porozmawiaj przez chwilę z Bogiem o tym, że zesłał swojego Syna Chrystusa, który pokazuje Jego wielką dobroć i uczy nas, jak być wolnym człowiekiem.

Chwała Ojcu…