06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Thursday, 02 czerwca 2022

Okres wielkanocny, J 17,20-26
Bł. Sadok i Towarzysze

Teraz jest chwila spotkania z Jezusem. Spróbuj zostawić to, co wypełnia twoje myśli. Zwróć się do Ducha Świętego i poproś o Jego światło.

J 17,20-26
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Modlitwa Jezusa przed męką ukazuje szczególną więź, jaka łączy Go z Ojcem. To też prośba za uczniów, aby przez ten piękny przykład potrafili przyciągać innych do Boga. Uczniowie swoje życie poddali przemianie. Uczyli się miłości, pokory, służby oraz zaufania Jezusowi. To jest zadanie dla każdego chrześcijanina, nie tylko tego, który żyje blisko Boga, ale również tego, który szuka. Jak się czujesz, słuchając tych słów? Co mówią ci one o tobie? 

Tym co sprawia, że brakuje jedności w każdym aspekcie życia, nie tylko w Kościele, jest grzech. Kiedy próbujemy pokazać drugiemu, że jesteśmy lepsi, kiedy zazdrościmy, kiedy się na niego gniewamy, wtedy zamykamy się w sobie. Tylko dzięki Bogu, który daje ci zdolność do przekroczenia samego siebie, możesz zacząć budować jedność z innymi. Jakie poruszenia towarzyszą ci teraz?

Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, zastanów się, które ze słów  Jezusa najbardziej dały ci do myślenia. Spróbuj zauważyć, które z nich poruszyły cię najbardziej. Przypomnij sobie, jak odebrałeś je w konkretnej sytuacji swojego życia. Co teraz chciałbyś z tym zrobić?

Porozmawiaj teraz z Jezusem. Możesz Mu podziękować za dar jedności w Kościele i poprosić, abyś umiał budować jedność w swoim życiu.

Chwała Ojcu…