06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Saturday, 28 maja 2022

Okres wielkanocny, J 16,23b-28
Bł. Lanfrank

Wyobraź sobie sytuację, w której musiałeś zwrócić się do przyjaciela z trudną prośbą. Przypomnij sobie towarzyszące ci uczucia. Pozwól sobie na nowo przeżyć ten moment, wierząc, że Jezus jest teraz z tobą.

J 16,23b-28
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”.

Proszenie o pomoc jest bardzo wymagające. Obnaża naszą bezradność i nieumiejętność radzenia sobie z problemami, a przecież nikt nie chce być uważany za osobę nieporadną. Z drugiej strony, stwarza to przestrzeń, by otworzyć się na przyjęcie pomocy z zewnątrz. Jak przeżywasz sytuacje, w których potrzebujesz poprosić o pomoc? 

Rzadko kiedy prosi się o pomoc nieznajomych. Zazwyczaj prośbę kierujemy do zaufanych przyjaciół. Jeśli możesz na kimś polegać, łatwiej ci skierować się do niego po pomoc. Dlatego ważne jest, aby budować relacje zaufania z innymi. Jezus mówi o zanoszeniu próśb do Ojca. Jak wygląda twoje zaufanie do Boga Ojca? 

Życie polega na dawaniu i przyjmowaniu. Pomiędzy ludźmi zachodzi wymiana różnych dóbr materialnych, ale także duchowych. Możesz znaleźć się w sytuacji, kiedy potrzebujesz prosić, ale równie dobrze możesz być po stronie dającego. Przypomnij sobie ostatni raz, kiedy ktoś prosił cię o pomoc. Jaka była twoja reakcja? 

Powiedz Jezusowi o twojej relacji do Boga Ojca. Bądź szczery i prawdziwy, nie musisz nic przed Nim ukrywać, On chce cię słuchać.

Chwała Ojcu…