23
01.2022
III niedziela zwykła Łk 1,1–4. 4,14–21
0,00 / 0,00

Tuesday, 11 stycznia 2022

Okres zwykły, Mk 1,21-28
Św. Teodozjusz

Dziś spotykamy Jezusa, który budzi podziw i szacunek władzą, jaką posiada. Stań wśród wiernych w synagodze w Kafarnaum i posłuchaj, co Bóg mówi do ciebie przez to wydarzenie. 

Mk 1,21-28 
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego! „ Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

Jezus uczy jak ten, który ma władzę. Jak musiało brzmieć to nauczanie, skoro robiło takie wrażenie? Jezus jest tym, który wie, a nie tym, który się nauczył. Jako Bóg wie wszystko. Jakie uczucia budzi w tobie świadomość, że każde słowo Jezusa jest prawdą? Czy jest coś w Jego nauczaniu, czego nie potrafisz albo nie chcesz przyjąć? 

Jezus swoją postawą prowokuje ducha nieczystego, by się ujawnił. Zły duch zna prawdę o Jezusie, ale kłamie, mówiąc o celu Jego przyjścia. Jezus nie przyszedł, by kogokolwiek zgubić, ale by nas ocalić, zbawić, doprowadzić do pełni szczęścia. A dla ciebie, w twoim własnym życiu ‒ czym jest Jego odkupienie? 

Jezus nakazał duchowi nieczystemu milczenie. Nie zgodził się, aby ten głosił, że Jezus jest Świętym Boga. Bóg jest miłością, więc ci, którzy Go głoszą z lękiem i obawą, strasząc Jego zemstą i surowością, przedstawiają światu Jego karykaturę. Jak ty mówisz o Bogu? Przypomnij sobie Jezusa z synagogi w Kafarnaum. Zastanów się, co ty powiedziałbyś o Nim po wyjściu z niej,  do napotkanych ludzi? 

Proś Jezusa o spełnienie tych pragnień, które zrodziły lub pobudziły się w tobie w czasie tej modlitwy. 

Chwała Ojcu…