19
10.2021
Bł. Jerzy Popiełuszko Łk 12,35-38 
0,00 / 0,00