Nabożeństwo majowe

Potocznie zwane „majówki” to część naszej tożsamości duchowej. Dlatego papież Franciszek zaprasza nas, Polaków, byśmy w maju przez Maryję wypraszali u Boga łaski zakończenia pandemii i zwycięskiego wyjścia z tego czasu próby. Odprawiajmy to nabożeństwo indywidualnie czy rodzinnie. Módlmy się nawzajem za siebie, aby Pan w tym trudnym czasie przywrócił nam pokój i dał poznać, że On żyje

Razem z papieżem Franciszkiem módlmy się: „niech nasza Matka pomoże nam stawić czoła, z większą wiarą i nadzieją, przeżywanemu przez nas okresowi próby”. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy:

Litania Loretańska z modlitwą końcową Modlitwa Papieża Franciszka I wersja Modlitwa Papieża Franciszka II wersja

Litania Loretańska

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,    
Duchu Święty, Boże,   
Święta Trójco, Jedyny Boże,  

Święta Maryjo,  módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się...
Święta Panno nad pannami,    
Matko Chrystusowa,    
Matko Kościoła,    
Matko łaski Bożej,   
Matko Miłosierdzia,    
Matko nieskalana,   
Matko najczystsza,  
Matko dziewicza,    
Matko nienaruszona,  
Matko najmilsza,    
Matko przedziwna,  
Matko dobrej rady,    
Matko Stworzyciela,    
Matko Zbawiciela,    
Panno roztropna,    
Panno czcigodna,   
Panno wsławiona,    
Panno można,    
Panno łaskawa,   
Panno wierna,    
Zwierciadło sprawiedliwości,    
Stolico mądrości,    
Przyczyno naszej radości,   
Przybytku Ducha Świętego,   
Przybytku chwalebny,    
Przybytku sławny pobożności,  
Różo duchowna,    
Wieżo Dawidowa,   
Wieżo z kości słoniowej,   
Domie złoty,  
Arko przymierza,   
Bramo niebieska,    
Gwiazdo zaranna,    
Uzdrowienie chorych,    
Ucieczko grzesznych,    
Pocieszycielko strapionych,    
Wspomożenie wiernych,    
Królowo Aniołów,    
Królowo Patriarchów,    
Królowo Proroków,   
Królowo Apostołów,    
Królowo Męczenników,    
Królowo Wyznawców,    
Królowo Dziewic,    
Królowo wszystkich Świętych,    
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,    
Królowo wniebowzięta,    
Królowo różańca świętego,   
Królowo rodzin,    
Królowo pokoju,    
Królowo Polski,    

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 

 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, 
kto się do Ciebie ucieka, 
Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę prosi. 
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, 
o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, 
przed Tobą jako grzesznik 
płaczący staję. O Matko Słowa, 
racz nie gardzić słowami moimi, 
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. 
Amen.

Modlitwa papieża Franciszka: wersja I

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. 

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś złączona z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze. 

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby. 

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostroili się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, aby nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen. 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa papieża Franciszka: wersja II

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko” 

W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę. 

O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, aby zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy. 

Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba zakończyła się i aby powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, aby pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność. 

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie. 

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać wszystkich.

Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa.

Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością oraz w duchu solidarności. 

Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości. 

Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie. Amen. 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Pomysłodawca i manager projektu Litania Loretańska: 

Dominik Dubiel SJ

 

Śpiew: 

Katarzyna Bogusz

 

Lira korbowa: 

Joachim Mencel

 

Realizacja, miks, mastering Litanii: 

Mateusz Frankiewicz

 

Produkcja: 

Paweł Nawrocki (Studio Inigo)

Nagranie i montaż tekstów

o. Paweł Kosiński SJ
 

Lektor

Anna Ostrowska
o. Marek Janowski SJ