Zakład ze św. Ignacym

María de la Flor – kwiat, który zakwitł na śmietniku

Św. Ignacy założył się z prostytutką, że w ciągu 30. dni zmieni jej życie. Jego metoda była skuteczna, choć nic nie przychodzi bez wysiłku. Ignacy pomógł Maríi oczyścić myśli, słowa i czyny. Oduczył przeklinania. Zachęcił do wysiłku i pracy nad sobą. Pokazał jej, że jest wartościowa. Nauczył modlitwy, rachunku sumienia a przez rozmowę pomógł jej pokonać chwile wahania i zniechęcenia. Proste rzeczy, ale skutecznie zadziałały. Zadziałają i w twoim przypadku! | o. Paweł Kosiński SJ

 

 

Jak odprawiać rekolekcje?

Załóż się ze św. Ignacym, że stosując się do jego metody przez 30 dni, zmienisz swoje życie na dobre. Co masz robić? Przygotowaliśmy dla ciebie szereg propozycji na każdy dzień.

 1. Zacznij od Modlitwy dnia 
 2. Posłuchaj opowiadania o świętym dnia (dla Ignacego Ewangelia i Żywoty świętych to podstawa drogi nawrócenia) 
 3. Posłuchaj fragmentu książeczki Tomasza á Kempis Naśladowanie Chrystusa
 4. Zrób sobie ignacjański rachunek sumienia
 5. Idź do kościoła najczęściej, jak dasz radę, by uczestniczyć we Mszy św. i przyjąć Komunię św. Panuj nad językiem, nad tym, co oglądasz i czego słuchasz
 6. Porozmawiaj ze swoim kierownikiem duchowym, spowiednikiem albo przynajmniej z przyjacielem, lub osobą, która ma dla ciebie znaczenie. Taka rozmowa jest potrzebna zwłaszcza w chwilach zniechęcenia. To jest wymagający proces, ale warto. Spróbuj!

   

   

Historia Marii de la Flor

 

Była kobietą emocjonalną i prostolinijną. Mówiła dużo i głośno, a każda jej wypowiedź nasączona była uczuciem i tęsknotą za prawdziwą i szczerą miłością, której jednak nigdy nie zaznała. Była zażenowana swoją codziennością, bo choć miała aspiracje i duchowe pragnienia, to jak sama wyznaje „była kobietą zepsutą, zadawała się z wieloma studentami z uniwersytetu, była kobieta upadłą”. Nie studiowała, choć pewnie byłaby do tego zdolna. Była „szczodra z natury i być może dlatego z taką rozrzutnością szafowała swoim ciałem, padając przy tym nie raz ofiarą zwodniczych studenckich miłostek”. Dużo w tym było jej osobistej naiwności, ale też dała się wplątać w sieć różnych stręczycielek, które zręcznie wykorzystywały zarówno nadpodaż rozochoconych żaków, pragnących przygód i cielesnych uciech, jak też obecność niemałej ilości kobiet, które czy to ze słabości, czy przymusu ekonomicznego ofiarowywały jedyne, co posiadały, ich całkiem ponętne ciała. 

María wstydziła się swego rozwiązłego życia. Intrygowały ją jednak ‘tajemnicze rozmowy’, jakie pewien niezbyt postawny, tajemniczy Pielgrzym prowadził z kilkoma kobietami w domu jej ciotki. Pewnego dnia zdobyła się na odwagę, żeby spojrzeć mu w oczy i z jej ust wyrwało się niemalże błaganie, żeby i jej opowiedział o służbie Bożej, to co mówił do innych. Pielgrzym znał się na ludziach. Zdawało się, że miał umiejętność przenikania przez to, co zewnętrzne, by dotrzeć do samej istoty, do tych zakamarków duszy, których rozmówca nie był w stanie ani zauważyć, ani nazwać. Wyczuł, że María już ‘długo czekała’, jak ów ewangeliczny chromy nad sadzawką. Na jej żarliwą prośbę stwierdził, „że musiałby rozmawiać z nią nieprzerwanie przez cały miesiąc i że w tym czasie powinna się co tydzień spowiadać i przystępować do Komunii św. Przestrzegł ją, że w tym okresie zazna dni wielkiej radości wewnętrznej…, ale że czasem również będzie ją ogarniał głęboki smutek”. Ta zmienność nastrojów jest dobra i przyniesie dobre rezultaty. Był tak pewny proponowanej terapii duchowej, iż zapowiedział Maríi, „że jeżeli po upływie miesiąca nie poczuje się lepiej, będzie mogła powrócić do dawnego życia”.

Sprawienie, żeby ten kwiat, który był na śmietniku na nowo rozkwitł, nie było ani proste, ani szybkie. Najpierw trzeba było „oczyścić myśli, słowa i czyny, dopomóc w chwilach wahania, wskazać dziewczynie trudną i bolesną drogę do własnego wnętrza”. Pielgrzym chciał, żeby María pracowała nad sobą, żeby sama dokonała wyboru. Prawdopodobnie, „był pierwszym mężczyzną, który nie patrzył na nieszczęsną dziewczynę jak na przedmiot, który mówił jej o ideałach tak różnych od sprzedawania własnego ciała i uciech cielesnych. Pouczył ją w kwestii przykazań, wyjaśnił, czym jest grzech… Oduczył ją ciągłego przeklinania” i przysięgania powołując się na imię Boga. „Nauczył ją stawiać sobie wymagania i wychodzić zwycięsko z doświadczenia pokusy, robić dwa razy dziennie rachunek sumienia i gimnastykować ducha… To on nauczył ją modlitwy, którą kazał jej odmawiać na klęczkach: ‘Mój Boże, Ojcze mój, Stwórco mój. Dzięki Ci i chwała za wszystkie łaski, które na mnie zesłałeś i ześlesz w przyszłości. Błagam Cię, abyś przez wzgląd na swoją mękę obdarzył mnie łaskawie umiejętnością odprawienia skutecznego rachunku sumienia”. Wdzięczność bowiem to pierwszy, ale i najważniejszy krok, by na nowo zaakceptować swoje życie. Posłuszna María de la Flor zaczęła spowiadać się i przyjmować Komunię św. Rozpoczęła pracę jako tkaczka i zaczęła korzystać z kierownictwa duchowego. Pielgrzym, „Iñigo nadal udzielał jej lekcji katechizmu i duchowości, uczył ją też sposobów modlitwy opisanych w Ćwiczeniach”: rytmicznej modlitwy ustnej w rytm oddechu, kontemplacji z zastosowaniem zmysłów, rozmyślania z zaangażowaniem pamięci, rozumu i woli.

Iñigo przeprowadzał Maríę przez wzloty duchowe, pokusy zwątpienia i zmęczenie. „Był przewodnikiem solidnym, przewidującym, znającym realia… [Wiedział], że kiedy człowiek wkracza na drogę służby Bożej, diabeł próbuje się temu opierać”. Dlatego zachęcał Maríę, „żeby mocno trwała przy służbie Bożej i żeby przetrzymała [ten smutek i strapienie] przez wzgląd na miłość Bożą”. María nie ograniczyła się do trzydziestu dni. To był tylko początek. Odtąd była już innym człowiekiem. 
Na podstawie: José Ignacio Tellechea Idígoras, Ignacy Loyola, Sam i na piechotę, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 244-2

 

Rozpocznij 30-dniowe rekolekcje:

Dzień 1Dzień 2Dzień 3Dzień 4Dzień 5Dzień 6Dzień 7Dzień 8Dzień 9Dzień 10Dzień 11Dzień 12Dzień 13Dzień 14Dzień 15Dzień 16Dzień 17Dzień 18Dzień 19Dzień 20Dzień 21Dzień 22Dzień 23Dzień 24Dzień 25Dzień 26Dzień 27Dzień 28Dzień 29Dzień 30

Tutaj znajdziesz rekolekcje w wersji tekstowej.

Dzień 1

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Antoni 3. O naśladowaniu Chrystusa 4. Rachunek sumienia (o. Józef Augustyn SJ)

Dzień 2

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, śś. Męczennicy jezuiccy 3. O naśladowaniu Chrystusa: Napomnienia pożyteczne dla życia duchowego 4. Rachunek sumienia (o. Remigiusz Recław SJ)

Dzień 3

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Agata 3. O naśladowaniu Chrystusa: Pokorne mniemanie o sobie samym 4. Rachunek sumienia (o. Stanisław Biel SJ)

Dzień 4

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Paweł Miki i towarzysze 3. O naśladowaniu Chrystusa: Prawda poucza 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Rozeznanie)

Dzień 5

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, bł. Anna Katarzyna Emmerich 3. O naśladowaniu Chrystusa: Ostrożność w działaniu 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Wdzięczność)

Dzień 6

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Cyryl i Metody 3. O naśladowaniu Chrystusa: Czytanie Pisma Świętego 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Mój największy lęk)

Dzień 7

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Klaudiusz la Colombiere 3. O naśladowaniu Chrystusa: Nieuporządkowane skłonności 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Moje uczucia)

Dzień 8

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, śś. Franciszek i Hiacynta Marto 3. O naśladowaniu Chrystusa: Unikanie nieopartej na rzeczywistości nadziei i wyniosłości 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Duchowa wolność)

Dzień 9

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Robert Southwell 3. O naśladowaniu Chrystusa: Unikanie zbytniej poufałości 4. Rachunek sumienia (o. Józef Augustyn SJ)

Dzień 10

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Bernadetta Soubirous 3. O naśladowaniu Chrystusa: Posłuszeństwo i uległość 4. Rachunek sumienia (o. Remigiusz Recław SJ)

Dzień 11

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Wojciech 3. O naśladowaniu Chrystusa: Wystrzeganie się wielomówstwa 4. Rachunek sumienia (o. Stanisław Biel SJ)

Dzień 12

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Grzegorz Wielki 3. O naśladowaniu Chrystusa: Korzyści z doświadczania przeciwności 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Rozeznanie)

Dzień 13

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Brygida Szwedzka 3. O naśladowaniu Chrystusa: Tłumienie pokus 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Wdzięczność)

Dzień 14

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Bernard z Clairvaux 3. O naśladowaniu Chrystusa: Unikanie wydawania pochopnych ocen 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Mój największy lęk)

Dzień 15

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Teresa z Lisieux 3. O naśladowaniu Chrystusa: Czyny motywowane miłością 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Moje uczucia)

Dzień 16

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Franciszek z Asyżu 3. O naśladowaniu Chrystusa: Znoszenie braków cudzych 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Duchowa wolność)

Dzień 17

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Pelagia 3. O naśladowaniu Chrystusa: Rozważanie ludzkiej nędzy 4. Rachunek sumienia (o. Józef Augustyn SJ)

Dzień 18

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, bł. Jan Beyzym 3. O naśladowaniu Chrystusa: Rozmyślanie o śmierci 4. Rachunek sumienia (o. Remigiusz Recław SJ)

Dzień 19

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Teresa z Avili 3. O naśladowaniu Chrystusa: Sąd i kara za grzechy 4. Rachunek sumienia (o. Stanisław Biel SJ)

Dzień 20

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Jadwiga Śląska 3. O naśladowaniu Chrystusa: Gorliwa poprawa całego naszego życia 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Rozeznanie)

Dzień 21

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, bł. ks. Jerzy Popiełuszko 3. O naśladowaniu Chrystusa: Przebywanie w swoim wnętrzu 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Wdzięczność)

Dzień 22

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Jan Paweł II 3. O naśladowaniu Chrystusa: Pokorne poddanie się Bogu 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Mój największy lęk)

Dzień 23

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Alfons Rodriguez 3. O naśladowaniu Chrystusa: Dobry spokojny człowiek 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Moje uczucia)

Dzień 24

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Józef Pignatelli 3. O naśladowaniu Chrystusa: Czyste serce i prosta intencja 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Duchowa wolność)

Dzień 25

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Cecylia 3. O naśladowaniu Chrystusa: Zastanowienie się nad sobą 4. Rachunek sumienia (o. Józef Augustyn SJ)

Dzień 26

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Edmund Campion i towarzysze 3. O naśladowaniu Chrystusa: Radość dobrego sumienia 4. Rachunek sumienia (o. Remigiusz Recław SJ)

Dzień 27

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Barbara 3. O naśladowaniu Chrystusa: Miłość Jezusa ponad wszystko 4. Rachunek sumienia (o. Stanisław Biel SJ)

Dzień 28

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Łucja 3. O naśladowaniu Chrystusa: Bliska przyjaźń z Jezusem 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Rozeznanie)

Dzień 29

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Franciszka Ksawera Cabrini 3. O naśladowaniu Chrystusa: Brak wszelkiej pociechy 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Wdzięczność)

Dzień 30

1. Posłuchaj rozważania z dnia
2. Żywoty świętych, św. Jan Apostoł 3. O naśladowaniu Chrystusa: Wdzięczność za łaskę Bożą 4. Rachunek sumienia (Mark. E. Thibodeaux SJ, Mój największy lęk)

Czy podejmujesz wyzwanie?
Podziel się wrażeniami i doświadczeniami z "Zakładu..."!

Tekst i opracowanie rekolekcji

o. Paweł Kosiński SJ
 

"O naśladowaniu Chrystusa"

Dzięki Wydawnictwu Wam podczas rekolekcji możesz przesłuchać część audiobooka, wydaną na podstawie książki Tomasza a Kempis, zobacz!
 

Rachunek sumienia

 • Rachunek sumienia I - o. Józef Augustyn SJ
 • Rachunek sumienia II - o. Stanisław Biel SJ, lektorzy: Rafał Strzebrakowski i Monika Skawińska
  muzyka: Mocni w Duchu: Pochylasz się nade mną, Cari Live: Countryside Stroll, David Modica: Listening To Silence, Aryeh Frankfurter and Lisa Lynne: A Bountiful Life
 • Rachunek sumienia III - o. Remigiusz Recław SJ (lektor i tekst), muzyka: Joseph Nimoh: Pour it out on me, Adoration
   

Żywoty świętych

Tekst, lektor i montaż: o. Paweł Kosiński SJ
 

Montaż

o. Paweł Kosiński SJ i Paweł Nawrocki (Studio Inigo)