opcje zaawansowane (rozwiń)zaawansowane
opcje zaawansowane (zwiń)zwiń

Statki pełne Bożych obietnic

 

Adwentowe Rekolekcje „Modlitwy w Drodze”

W dniach 17-23 grudnia zapraszamy na rekolekcje o Wielkich Antyfonach “O”. Czym są “Wielkie Antyfony”? Ktoś porównał je do statków napełnionych Bożymi obietnicami - każda z nich sięga do tekstów starożytnych proroków Izraela. Wyrażają gorliwość oczekiwania ostatnich dni przed Narodzeniem Boga. Każda z nich rozpoczyna się od wykrzyknika “O” i jest tytułem mesjańskim: O Sapientia (Mądrości), O Adonai (Panie Domu Izraela), O radix (Korzeniu), O clavis (Kluczu Dawida), O oriens (Wschodzie), O rex (Królu), Emmanuel. Są również wyjątkowym dziełem sztuki, pełne biblijnych motywów i przepełnione duchem Słowa Bożego.17 grudnia, O Sapientia! (zobacz więcej ->)


#1: 17 grudnia, O Sapientia! (zobacz więcej ->)


#2: 18 grudnia, O Adonaï! (zobacz więcej ->)


#3: 19 grudnia, O radix Jesse! (zobacz więcej ->)


#4: 20 grudnia, O Clavis David! 
(zobacz więcej ->)


#5: 21 grudnia, O Oriens! 
(zobacz więcej ->)


#6: 22 grudnia, O Rex gentium! (zobacz więcej ->)


#7: 23 grudnia, O Emmanuel!  (zobacz więcej ->)

 

 

Adwent 2016: Czuwamy i oczekujemy!

 

Dobrze znamy przestrogę śląskiego poety i mistyka Angelusa Silesiusa: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”. Wcielony Bóg pragnie przede wszystkim miejsca w naszych sercach. By do nich dotrzeć, rodzi się w prostocie i cichości stajenki. Każda szopka, przed którą stajemy w Boże Narodzenie, to zarazem wspomnienie i przypomnienie o wydarzeniu, które winno się dokonać wewnątrz wierzącego. Jezus przychodzi, aby się zrodzić nie tylko pośrodku świata, lecz także na swój niepowtarzalny sposób w każdym ludzkim sercu.

W wydarzeniu Narodzenia Odwieczne Słowo Boga stało się ciałem. Było to możliwe, ponieważ Maryja zawierzyła się słowu powiedzianemu jej od Pana i rozważała je w swoim sercu. Patrząc na tę adwentową Przewodniczkę winniśmy rozbudzać pełne nadziei oczekiwanie, że Bóg zrodzi się i w nas, jeśli tylko Jego słowo znajdzie w nas przestrzeń i czas dla swojego wzrostu i rozwoju. Jednak nieraz doświadczamy, że nie jest łatwo samemu inspirować własnej refleksji i modlitwy natchnionymi słowami zawartymi w Biblii. Z trudem odkrywamy w nich źródła życiodajnej wody, które mogłyby poić nasze tęsknoty i pragnienia za Bogiem i uspokoić nasze serca. Dlatego potrzebujemy innych, którzy wciąż na nowo, z coraz to innego punktu widzenia, prowadziliby do tego, że rozważane słowo zapali w nas iskierki wiary, nadziei i miłości.

Codziennie zapraszamy do wspólnego rozważania adwentowych Ewangelii!

Zachęcamy do słuchania tych rozważań na stronie, jak i w aplikacji na iOS i Android.