Więcej o autorze rozważań różańcowych - ojcu Jacku Bolewskim SJ

O. Jacek Bolewski SJ (1946-2012) był cenionym nauczycielem akademickim, profesorem nauk teologicznych, znanym mariologiem, autorem licznych książek i artykułów, kaznodzieją, rekolekcjonistą i spowiednikiem.

Urodził się 2 stycznia 1946 r. w Poznaniu. Po maturze podjął studia na Wydz. Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i w 1968 uzyskał magisterium, następnie przez 2 lata był asystentem w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Uniw. Warszawskim.

W roku 1970 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Studiował filozofię w Gallarate (Włochy) i w Monachium oraz teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie, po czym odbył specjalistyczne studia z teologii dogmatycznej we Frankfurcie n. Menem. Przez wiele lat był ojcem duchownym i spowiednikiem w warszawskim kolegium jezuitów.

W 1986 roku ojciec Bolewski uzyskał doktorat na podstawie pracy: Der reine Anfang. Dialektik der Erbsünde in marianischer Perspektive nach Karl Rahner. Habilitował się w roku 1998 na podstawie rozprawy: Początek w Bogu. Jedność dziewiczego i niepokalanego poczęcia. W 2008 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od 1990 wykładał teologię dogmatyczną w Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W latach 2001-2007 był dziekanem tegoż Wydziału. Należał do Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

W latach 1992-1995 pełnił funkcję redaktora naczelnego Przeglądu Powszechnego i kwartalnika Studia Bobolanum. Opublikował ponad dwadzieścia książek oraz wiele artykułów w czasopismach naukowych i popularyzatorskich. Aktywny był też w radio i telewizji.

Jako teolog i kaznodzieja, ojciec Jacek szczególnie interesował się tematyką mariologiczną, jak też związkami teologii ze sztuką i literaturą oraz malarstwem. Nieustannie drążył relacje zachodzące pomiędzy złem, grzechem i miłosierdziem Bożym. Bliski był mu dialog międzyreligijny, zwłaszcza z buddyzmem. Dla wielu jezuitów jak też świeckich był mistrzem życia duchowego.

 

Powrót

Aby powrócić do strony z różańcem, kliknij tutaj.

 

Módl się różańcem dzięki aplikacji!

Modlitwa może być jeszcze bliżej, niż myślisz! Pobierz aplikację Modlitwy w drodze na swój telefon komórkowy i korzystaj z różańca w każdym miejscu!